MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quư I/2017

     Thực hiện quy định về báo cáo cải cách hành chính. Trung tâm Khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quư I và đề ra chương tŕnh trọng tâm công tác cải cách hành chính quư II năm 2017 như sau:
1. Công tác chỉ đạo Điều hành:
     Thực hiện kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Trung tâm Khuyến nông đă xây dựng kế hoạch số 46/KH-TTKN ngày 24/02/2017 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, tập trung các công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
     Phân công các bộ phận pḥng trạm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sâu rộng đến CBVC Trung tâm tại cơ sở, phục vụ tích cực trong hoạt động khuyến nông trong năm 2017.
2. Kết quả thực hiện quư I/2017:
1.1. Cải cách thể chế:
    - Rà soát quy chế phối hợp hoạt động Cấp ủy với chính quyền, đoàn thể; quy chế tổ chức và hoạt động của khuyến nông. Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia xây dựng và quản lư đơn vị.
    - Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch sớm cho các đơn vị trực thuộc từ đầu tháng 2/2017, phân bổ kinh phí hoạt động để cho các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung công việc phù hợp với địa bàn, chủ động tổ chức thực hiện.
1.2. Cải cách công tác hành chính:
    - Xây dựng các quy tŕnh hoạt động và dự thảo các định mức phục vụ cho hoạt động khuyến nông chủ yếu phục vụ cho công tác xét duyệt đề cương, triển khai mô h́nh.
    - Ban hành các quy tŕnh tập huấn các lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông trong mảng thông tin- tuyên truyền
    - Tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ của văn thư, lưu trữ cơ quan. Soạn thảo, ban hành văn bản theo đúng thể thức và kỹ thuật tŕnh bày.
    - Tiếp tục thực hiện lập danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2017 theo quyết định  số 61/QĐ-TTKN ngày 29/4/2014 của Trung tâm Khuyến nông cho 40 loại hồ sơ (trong đó 05 loại hồ sơ được bảo quản vĩnh viễn, 35 loại hồ sơ được bảo quản có thời hạn)
1.3. Công tác tổ chức bộ máy:
    - Thực hiện Quyết định số 547/QĐ-SNN ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khuyến nông. Trung tâm đă  rà soát một số quy định chức năng, nhiệm vụ, của các pḥng trạm và ra quyết định về việc đổi tên pḥng trạm trực thuộc, cụ thể:
   +  Pḥng Thông tin-Quảng bá- Xúc tiến thương mại, nay gọi là Pḥng Thông tin –Tuyên truyền
   + Trạm Khuyến nông Quận 2,9, Thủ Đức, nay gọi là Trạm khuyến nông Quận 9, Thủ Đức.
   + Trạm Khuyến nông Quận 12- G̣ Vấp, nay gọi là Trạm khuyến nông Quận 12.
   + Trạm Khuyến nông Nhà Bè-Quận 7, nay gọi là Trạm khuyến nông Nhà Bè
   - Rà soát công tác tổ chức, cán bộ: chưa có trường hợp điều động và bổ nhiệm nào.
1.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức:
   - Công tác rà soát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Trung tâm sẽ tiến hành thực hiện trong tháng 3/2017.
1.5. Cải cách tài chính công:
   - Tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lư hành chính theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Năm 2017, Trung tâm thực hiện theo quyết định giao tự chủ giai đoạn 2016-2018 do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
1.6. Hiện đại hóa nền hành chính:
    - Tiếp tục cải tiến cung cấp thông tin cho nông dân, duy tŕ việc mở rộng đến các ấp tại xă, phường trên địa bàn các quận huyện c̣n sản xuất nông nghiệp.
    - Mạng thông tin, trang Web của Trung tâm tiếp tục tạo thêm chuyên mục  và cải tiến giao diện, xây dựng tư liệu h́nh ảnh hoat động, nội dung hoạt động của các trạm khuyến nông nhằm phổ biến hơn nữa các hoạt động của ngành nông nghiệp thành phố.
    - Nâng cấp tập san khuyến nông theo từng chuyên mục: cơ chế chính sách, khoa học công nghệ, mô h́nh sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nông thôn mới, diễn đàn khuyến nông…
    - Sử dụng hiệu quả mạng thông tin, truyền đạt các chỉ đạo quản lư Nhà nước, trao đổi thông tin đến các đơn vị trực thuộc kịp thời.
1.7. Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
    - Xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 (Quyết định số 02/QĐ-TTKN ngày 12 tháng 01 năm 2017) Quy chế được xây dựng triển khai trên tinh thần công khai, dân chủ với sự tham gia góp ư xây dựng quy chế của Cấp ủy, Ban chấp hành Công đoàn, lănh đạo pḥng trạm, CBVC toàn Trung tâm
   - Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.(Quyết định được xây dựng từ năm 2016)
3. Chương tŕnh công tác trọng tâm quư II năm 2017:
    - Tiếp tục thực hiện chương tŕnh cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở trong quư II/2017, triển khai một số công tác trọng tâm như sau:
    + Tiếp tục kiểm tra, rà soát các qui tŕnh hoạt động khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển giao tiến bộ mới đến bà con nông dân;
    + Tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, nhân sự sao cho tinh gọn, hiệu quả;
   + Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới
   - Kiện toàn Ban triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Trung tâm
   - Công tác hiện đại hóa hành chính:
   + Tập trung các hoạt động về sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử đối với các lănh đạo pḥng trạm đă được cung cấp hộp thư công vụ
   + Thực hiện chuyên mục cải cách hành chính để thông tin tuyên truyền công khai các quy tŕnh nội bộ trong đầu tư, hỗ trợ xây dựng mô h́nh khuyến nông.

Cải cách Hành chính
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quư I/2017 (12/04/2017)
Thực hiện quy định về báo cáo cải cách hành chính. Trung tâm Khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quư I và đề ra chương tŕnh trọng tâm công tác cải cách hành chính quư II năm 2017 như sau:.....
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 (11/04/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017. Trung tâm Khuyến nông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:...
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-Thanh niên làm giàu từ trồng hoa - cây kiểng...
 
-Bộ Nông nghiệp và PTNT: Khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017...
 
-TP. Hồ Chí Minh: tổ chức Hội chợ Triển lăm “Nông nghiệp công nghệ cao và Chợ công nghệ - thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm 2017”....
 
-TP. Hồ Chí Minh “Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”...
 
-TP. Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020...
 
-Cá cảnh – Thú chơi tao nhă với mọi người...
 
-MUỐN KHÁ NUÔI HEO…...
 
-Tác hại lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi...
 
-Quy định về Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức (Theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP)...
 
-Những món ăn dân dă Nam Bộ mùa mưa...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG