MENU CHNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIN TẬP
Tổng bin tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lm Chnh Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web c gip ch g cho bạn khng ?
Tốt
Kh
Trung bnh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CNG TC
LỊCH CNG TC
 
DIỄN ĐN
Chi tiết bản tin

Tnh hnh sinh vật hại cy trồng thng 12 năm 2017 v dự bo thng 01 năm 2018

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CY TRỒNG
1. Cy la
     Diện tch cy la vụ Ma 2017: đ xuống giống được 6.990,7 ha, trong đ huyện Củ Chi 3.742 ha, huyện Bnh Chnh 2.303 ha, quận Bnh Tn 100 ha, huyện Hc Mn 499,5 ha, quận 2 l 78 ha, huyện Cần Giờ 242,9 ha, Nh B 25,4 ha. Cc giai đoạn la: 50 ha mạ, 431,7 ha đẻ nhnh, 878,5 ha lm đng, 863,9 ha trổ, 1.344,4 ha chn, 3.312,6 ha thu hoạch. Diện tch mạ Ma 2017 l 135,5 ha.
     Trong vụ Ma 2017 c 109,65 ha la chết do ngập ng tại huyện Bnh Chnh (x Tn Qu Ty 56 ha, Tn Tc 8 ha, Tn Nhựt 30 ha, Vĩnh Lộc B 05 ha, L Minh Xun 2,3 ha), quận Bnh Tn (Tn Tạo 08 ha), huyện Cần Giờ (x Bnh Khnh 0,3 ha), huyện Nh B (x Nhơn Đức 0,05 ha). Trong đ, tại huyện Bnh Chnh ghi nhận đ c 37 ha la đ được xuống giống lại tại x Tn Nhựt (30 ha), Tn Tc (5 ha) v Tn Qu Ty (2 ha). Ngoi ra, vụ Ma năm nay c 0,05 ha la chết do chuột cắn ph tại x Nhơn Đức huyện Nh B.
Diện tch cy la vụ Đng xun 2017-2018: đ xuống giống được 700 ha.
2. Cy rau
     Diện tch gieo trồng rau vụ Đng xun 2017-2018 l 2.304,8 ha, cao hơn so với cng kỳ năm trước (2.190,7 ha) trong đ huyện Củ Chi 890 ha, Hc Mn 435,8 ha, Bnh Chnh 530,9 ha, Cần Giờ 28,3 ha, Nh B 17,1 ha, Quận 12: 303,4 ha, Thủ Đức 33,8 ha, Quận 9: 27 ha, Bnh Tn 34,4 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đ, diện tch gieo trồng rau muống hạt l 65,4 ha, rau muống nước l 973,5 ha.
3. Hoa lan, cy kiểng
     Diện tch gieo trồng l 1.030,3 ha, tăng 94 ha so với cng kỳ năm ngoi (936,3 ha).  Trong đ:
     - Hoa lan: DTGT l 201,9 ha, tăng 1,3 ha so với cng kỳ năm ngoi (200,6 ha). 
     - Hoa mai: DTGT l 541,9 ha, tăng 61,9 ha so với cng kỳ năm ngoi (480 ha). 
4. Cy trồng khc
- Cy trồng khc: diện tch canh tc cy lương thực 200,8 ha; cy cng nghiệp 1.644,2  ha; cy ăn tri: 3.955,4 ha.
II. TNH HNH SINH VẬT HẠI THNG 12 NĂM 2017
1.Cy la vụ Ma 2017
     Tổng diện tch nhiễm sinh vật hại trn la vụ Ma 2017 l 1.339,3 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (1.633,9 ha). Cc sinh vật hại chủ yếu l rầy nu, su cuốn l, , ốc bươu vng (OBV), chuột, bệnh đạo n, bệnh vng ln-ln xoắn l. Mật số rầy nu trn đồng ruộng giao động ở mức từ 500 1.000 con/m2, cc sinh vật hại khc ở mức nhiễm nhẹ.
     - Bọ xt hi: gy hại trn 128,7 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (211,2 ha).
     - Su cuốn l: gy hại trn 130,3 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (156,7 ha).
     - OBV: gy hại trn 546,1 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (574,5 ha).
     - Bệnh đạo n: gy hại trn 143,4 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (207 ha).
     - Bệnh vng ln-ln xoắn l: gy hại trn 32,0 ha, cao hơn so với cng kỳ năm trước. Trong đ 30,0 ha nhiễm nhẹ, 1,99 ha nhiễm trung bnh, 0,01 ha nhiễm nặng. Rầy nu trn đồng ruộng tại vng nhiễm bệnh đang giai đoạn trưởng thnh v vo đn, cy la nhiễm bệnh đang giai đoạn tuổi 5- trưởng thnh.
2. Cy rau vụ Đng xun 2017-2018
     Tổng diện tch nhiễm sinh vật hại trn rau trong thng l 627,3 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (715,2 ha), diện tch phng trừ trn cy rau l 1.163,1 lượt ha. Sinh vật hại chủ yếu gồm c: su xanh, su ăn tạp, di đục l, bọ trĩ, rầy xm, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm l, bệnh vng l v ốc bươu vng. Cc sinh vật hại đều c mật số v tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.
     - Su xanh: gy hại trn 35,5 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (45,5 ha).
     - Su ăn tạp: gy hại trn 80 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (116,1 ha).
     - Rầy xm: gy hại trn 54,9 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (65,7 ha).
     - OBV: gy hại trn 329,3 ha, cao hơn so với cng kỳ năm trước (324,5 ha).
     - Bệnh rỉ trắng: diện tch nhiễm l 49 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (57,3 ha).
3. Cy hoa kiểng
     Tổng diện tch nhiễm sinh vật hại trong thng l 50,2 ha, cao hơn so với cng kỳ năm trước (48,9 ha), trong đ c cc sinh vật hại chủ yếu sau:
     - Hoa lan:
     + Muỗi đục nụ gy hại 17 ha, cao hơn so với cng kỳ năm trước (15,1 ha)
     + Đốm l: DT nhiễm l 3 ha, thấp hơn so với cng kỳ năm trước (3,1 ha)
     Ngoi ra, cần ch cc đối tượng như nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm l, thối nhũn...
     - Hoa Mai: cần ch cc đối tượng như: nhện đỏ, bọ trĩ, su ăn l, su đục thn
     Diện tch phng trừ sinh vật hại trn hoa lan, cy kiểng l 49,4 ha chiếm 98,4% diện tch nhiễm sinh vật hại.
4. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu trn cy trồng khc
     Tổng diện tch bị su đục thn (Chilo suppressalis) gy hại trn ma l 7 ha, chiếm 1,2 % tổng diện tch gieo trồng (594,7 ha). Chưa pht hiện diện tch bị su đục thn mnh hồng (Sesamia spp.) gy hại trn ma.
     Chưa pht hiện diện tch bị rệp sp bột hồng (Phenacoccus manihoti) gy hại trn cy khoai m (diện tch gieo trồng 183,1 ha).
     Chưa pht hiện diện tch bị su đục quả (Prays citri v Citripestis sagittiferella) gy hại trn cy c mi (diện tch gieo trồng 510,4 ha).
     Chưa pht hiện diện tch bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lng nhung Eriophyes dimocarpi lm vc tơ truyền bệnh) trn nhn (diện tch gieo trồng 38,1 ha)
     Tổng diện tch bị bọ dừa gy hại trn cy dừa l 4,1 ha chiếm 0,9 % diện tch gieo trồng (462,7 ha). Chưa pht hiện diện tch bị bọ cnh cứng gy hại trn cy dừa.
III. DỰ BO SINH VẬT HẠI THNG 01 NĂM 2018
1. Trn cy la
a. Rầy nu v bệnh VL-LXL
     La vụ Ma năm nay đ xuống giống tổng cộng 6.990,7 ha (đạt khoảng 96 % diện tch so với dự kiến). Trong đ, cc sinh vật gy hại phổ biến chủ yếu gồm c: ốc bưu vng, bọ trĩ trn la mới gieo sạ; rầy nu, su phao, su cuốn l, su đục thn, nhện gi, bệnh đạo n, đốm vằn trn la giai đoạn đẻ nhnh đến lm đng; bọ xt hi, vng l, chy ba l giai đoạn trổ
    Hiện tại mật số rầy nu trn đồng ruộng thấp, giao động ở mức từ 500-1.000 con/m2. Tuy nhin, hiện nay la vụ Ma của Thnh phố v cc tỉnh pha Nam đang bắt đầu thu hoạch rộ nn trong thời gian tới khả năng rầy nu trưởng thnh v vo đn sẽ tiếp tục gia tăng.
    La vụ Ma hiện nay đang bắt đầu thu hoạch rộ nn diện tch nhiễm bệnh VL-LXL trn địa bn Thnh phố sẽ giảm dần. Tuy nhin vụ Ma năm nay cy la tại cc tỉnh khu vực pha Nam ghi nhận bệnh VL-LXL xuất hiện kh phổ biến v diện tch nhiễm lớn. Do vậy cần ch tập trung theo di phng trị đối với cc ruộng la xuống giống khng theo lịch khuyến co của chnh quyền địa phương, gieo trồng cc giống nhiễm v sạ dy.
b. Sinh vật hại khc
     Thời tiết hiện nay lạnh, sng sớm v chiều tối c mưa ro sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo n v bệnh bạc l la pht triển mạnh. Ngoi ra, hiện nay la vụ Ma đang vo giai đoạn thu hoạch rộ nn cần ch một số đối tượng pht triển vo giai đoạn la trổ chn như nhện gi, bệnh lem lp hạt, chuột.
     Vụ Đng Xun 2017-2018 hiện nay đang xuống giống cần lưu cc đối tượng gy hại trn cy ở giai đoạn mạ như như bọ trĩ, su phao, muỗi hnh, ốc bươu vng. 
2. Trn rau 
     Hiện nay thời tiết bắt đầu kh ro nn cc loi su hại sẽ pht sinh mạnh, trong đ cần ch cc đối tượng sau:
    - Su tơ, su xanh, su khoang, bọ nhảy, bọ trĩ, trn cc loại rau ăn l.
    - Rầy xm, su khoang trn nhm rau muống nước.
    - Su xanh, su vẽ ba, di đục l, bọ phấn trn nhm rau họ đậu.
    Ngoi ra hiện nay thời tiết lạnh kết hợp với ẩm độ cao, sng sớm v chiếu tối c sương m sẽ lm cho bệnh sương mai, thn thư, vng l pht triển mạnh trn nhm rau ăn quả như dưa leo, khổ qua, bầu b, mướp
3. Cy trồng khc
    - Cy dừa: Bọ cnh cứng, đung dừa.
    - Cy ma: Su đục thn ma, rệp sp.
   - Cy cao su: bệnh rụng l, nấm hồng, nứt vỏ.
   - Cy mai vng: Rầy xanh, su ăn l, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm l.
   - Cy hoa lan: Muỗi đục nụ hoa, ốc sn ăn l, bệnh thn thư, đốm l
   - Cy xoi: Su đục thn cnh, bệnh thn thư trn xoi.
IV. ĐỀ NGHỊ
4.1 Cy la
    Đề nghị cn bộ kỹ thuật, cn bộ khuyến nng cần tăng cường cng tc tuyn truyền vận động khuyến co người dn gieo sạ đồng loạt, n rầy theo lịch khuyến co của chnh quyền địa phương.
    Hiện nay la vụ Ma của Thnh phố v cc tỉnh pha Nam đang thu hoạch rộ do vậy cần theo di kỹ mật số rầy nu v diễn biến bệnh VL-LXL trn đồng ruộng để c biện php xử l kịp thời trnh để bệnh ly lan sang la Đng Xun 2017-2018.
    Thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh đạo n l, đạo n cổ bng v bệnh bạc l la pht triển do vậy cần lưu đối với cc ruộng sạ dy, bn thừa phn đạm. Khi bệnh chớm xuất hiện c thể sử dụng một trong cc loại thuốc đặc trị phun xịt theo 4 đng.
    Phun xịt thuốc trừ rầy khi rầy nu nở rộ giai đoạn tuổi từ 1 đến 3 với mật số trn 2.000 con/m2.   Ch ưu tin sử dụng cc loại thuốc chống lột xc để t ảnh hưởng đến cc loi thin địch trn đồng ruộng.
   Ngoi ra, cc đối tượng gy hại khc cũng cần lưu như: bọ trĩ, ốc bưu vng trn la ở giai đoạn mạ; bọ xt hi, nhện gi, bệnh bạc l ở  giai đoạn đng trổ v chuột, bệnh lem lp ở giai đoạn trổ - chn.
4.2 Cy rau
    - Vụ Đng Xun lạnh do vậy cần ngm ủ hạt giống trước khi trồng để tăng khả năng tỷ lệ nẩy mầm của cy.
    - Đối với cc loại  cy trồng c gi trị kinh tế cao như ớt, c chua, bầu b tốt nhất nn gieo cy con trong bầu hoặc luống vườn ươm c che phủ ni lng để cy pht triển tốt trước khi trồng ra ruộng.
    - Vụ Đng Xun cc loại cn trng gy hại sẽ pht triển mạnh do vậy cần tăng cường theo di v phng trị cc đối tượng sinh vật hại như su tơ, su xanh, bọ dưa, bọ nhảy, rầy mềm
    - Thời tiết lạnh kết hợp với ẩm độ cao sẽ tạo điều kiện cho bệnh như thn thư, sương mai, phấn trắng pht triển mạnh trn cc nhm rau ăn quả do vậy cần điều tra v phng trị kịp thời, trnh để bệnh pht triển mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cy trồng.
4.3 Cy trồng khc
    - Cy khoai m: Cần theo di v xử l ngay khi thấy bệnh khảm l trn cy khoai m xuất hiện, trnh để bệnh ly lan sang diện rộng.
   - Cy dừa: Hướng dẫn người dn trong việc phng trị bọ dừa bằng cc loại thuốc đặc trị khng  gy nhiễm mi trường do nhiều khu vực cy dừa trồng st khu dn cư.
   - Cy mai: Tập trung theo di v phng trị cc đối tượng thường gy hại mạnh vo ma kh như rầy xanh, nhện đỏ, bọ trĩ, su ăn l.
- Hoa lan: cần ch cc đối tượng như muỗi đục nụ hoa lan, bọ cnh cứng hại bng, bệnh vng l, thn thư, đốm l.
    Đề nghị khuyến co b con nng dn sử dụng thuốc BVTV cần tun thủ theo nguyn tắc 4 đng trong đ cần lưu lựa chọn đng loại thuốc để phun, khng sử dụng cc loại thuốc trừ su bệnh hại trn la, cy ăn quả để phun cho rau. Ngoi ra cần tăng cường sử dụng thuốc BVTV c nguồn gốc thảo mộc, sinh học thay cho thuốc ho học v đảm bảo đng thời gian cch ly của thuốc trước khi thu hoạch./.

Hnh. Bệnh mắc cua hại cy mồng tơi

ML-CCTS

Tin tức khuyến nng
Pht huy hiệu quả hợp tc x nng nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh (13/12/2017)
Tại thnh phố Hồ Ch Minh, trước v sau khi Luật Hợp tc x năm 2012 c hiệu lực thi hnh, thnh phố ban hnh nhiều chnh sch ưu đi, hỗ trợ hợp tc x nng nghiệp: Chnh sch khuyến khch chuyển dịch cơ cấu nng nghiệp đ thị, chnh sch hỗ trợ cn bộ c trnh độ đại học, cao đẳng về cng tc tại cc hợp tc x,...
Lượng gi m hnh trnh diễn trồng dừa dứa tại Quận 12 (13/12/2017)
Dừa dứa l loại cy trồng ph hợp trn đất ph sa, đất bi bồi ven sng, như Phường Thới An, Phường Thạnh Xun Quận 12; Đồng thời, đy l một trong những loại cy dễ trồng, dễ chăm sc, ở những vng đất bỏ hoan,...
Hội thảo lượng gi m hnh lan Dendrobium tại huyện Nh B (13/12/2017)
Nh B l một trong những huyện ngoại thnh của Tp.HCM c tốc độ đ thị ha nhanh, diện tch đất nng nghiệp bị thu hẹp dần, việc chuyển đổi sản xuất sang cc m hnh vật nui cy trồng ph hợp với nng nghiệp đ thị l cần thiết....
Khuyến nng TP. Hồ Ch Minh: Tổ chức chuyến tham quan học tập cc m hnh nng nghiệp cng nghệ cao tại Lm Đồng (12/12/2017)
Đon đ đến thăm Trang trại chăn nui b Kobe, m hnh trồng rau cng nghệ cao. Tại Trang trại nui b Kobe ở Thn 9, Tn Lạc, Bảo Lm, Lm Đồng, ng Nguyễn Tr Đức Vũ Gim đốc Cng ty CP B Kobe Việt Nam cho biết: thịt b Kobe nổi tiếng khắp thế giới v l một đặc sản của TP Kobe thuộc vng Kinki (Nhật Bản).....
HỘI THẢO VỀ ĐỀ N NNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐN B SỮA TRN ĐỊA BN THNH PHỐ NĂM 2017 TẠI HUYỆN HC MN (12/12/2017)
Với mục tiu nng cao tỷ lệ ứng dụng cơ giới ha trong chăn nui b sữa; hỗ trợ xy dựng cc m hnh chăn nui b sữa p dụng đồng bộ trang thiết bị nhằm nng cao chất lượng sản phẩm v hiệu quả trong chăn nui b sữa
Tnh hnh sinh vật hại cy trồng thng 12 năm 2017 v dự bo thng 01 năm 2018 (05/12/2017)
Trong vụ Ma 2017 c 109,65 ha la chết do ngập ng tại huyện Bnh Chnh (x Tn Qu Ty 56 ha, Tn Tc 8 ha,...
TP. Hồ Ch Minh: Giải quyết đầu ra cho sản phẩm rau muống nước VietGAP (05/12/2017)
Với yu cầu trồng rau muống nước đng quy trnh VietGAP để tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an ton thực phẩm đp ứng nhu cầu của người tiu dng, từ năm 2016, Sở Nng nghiệp v PTNT đặt ra nhiệm vụ cho cc đơn vị trực thuộc như Trung tm Khuyến nng, Trung tm Tư vấn v Hỗ trợ Nng nghiệp,...
Ứng dụng cng nghệ thng tin vo pht triển nng nghiệp, nng thn tại thnh phố Hồ Ch Minh (04/12/2017)
Năm 2018, ngnh nng nghiệp v pht triển nng thn thnh phố Hồ Ch Minh tiếp tục triển khai một số ứng dụng cng nghệ thng tin để hỗ trợ pht triển nng nghiệp đ thị hiệu quả, bền vững gắn với nhiệm vụ thực hiện đề n ti cơ cấu nng nghiệp, xy dựng nng thn mới trn địa bn thnh phố, cụ thể:...
Đo tạo nguồn nhn lực nng nghiệp ứng dụng cng nghệ cao (04/12/2017)
Ủy ban nhn dn thnh phố Hồ Ch Minh ban hnh Quyết định số 6160/QĐ-UBND ngy 22 thng 11 năm 2017 về việc ph duyệt Kế hoạch đo tạo nguồn nhn lực nng nghiệp cng nghệ cao trn địa bn thnh phố giai đoạn 2018 2020....
Bộ Nng nghiệp v PTNT cng nhận giống vi rt lở mồm long mng RAHO6/FMD/O-135, dng ME-SA/PanAsia của Chi cục Th y vng VI trực thuộc Cục Th y dng để sản xuất vắc xin (04/12/2017)
Nhằm thực hiện tốt Đề n Th điểm sản xuất vắc xin thương mại sử dụng cc chủng loại vi rt lở mồm long mng lưu hnh tại Việt Nam, gia đoạn 2017 2020,...
C 237 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 237 trang]
TM KIẾM
MỚI ĐĂNG
-Quy định về việc cng nhận phn bn lưu hnh tại Việt Nam ...
 
-Pht huy hiệu quả hợp tc x nng nghiệp tại thnh phố Hồ Ch Minh...
 
-Lượng gi m hnh trnh diễn trồng dừa dứa tại Quận 12...
 
-Hội thảo lượng gi m hnh lan Dendrobium tại huyện Nh B...
 
-Khuyến nng TP. Hồ Ch Minh: Tổ chức chuyến tham quan học tập cc m hnh nng nghiệp cng nghệ cao tại Lm Đồng ...
 
-HỘI THẢO VỀ ĐỀ N NNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐN B SỮA TRN ĐỊA BN THNH PHỐ NĂM 2017 TẠI HUYỆN HC MN...
 
-M hnh Hợp tc x (HTX) - l chủ lực để nng nghiệp pht triển trong nền kinh tế thị trường ...
 
-Tnh hnh sinh vật hại cy trồng thng 12 năm 2017 v dự bo thng 01 năm 2018...
 
-Sự cần thiết của việc đnh gi thể trạng b sữa...
 
-Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cy trồng trn đất trồng la sang trồng cy lu năm...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nui hu...  KT nui hu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nui Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nui Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nui Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nui Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nui cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nui cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất c chua theo hướng tiu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất c chua theo hướng tiu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bnh dinh dưỡng cho b sữa...  Kỹ thuật chế bnh dinh dưỡng cho b sữa
 
HNH ẢNH HOẠT ĐỘNG