MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

T́nh h́nh sinh vật hại cây trồng tháng 12 năm 2017 và dự báo tháng 01 năm 2018

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG
1. Cây lúa
     Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đă xuống giống được 6.990,7 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.742 ha, huyện B́nh Chánh 2.303 ha, quận B́nh Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 499,5 ha, quận 2 là 78 ha, huyện Cần Giờ 242,9 ha, Nhà Bè 25,4 ha. Các giai đoạn lúa: 50 ha mạ, 431,7 ha đẻ nhánh, 878,5 ha làm đ̣ng, 863,9 ha trổ, 1.344,4 ha chín, 3.312,6 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa 2017 là 135,5 ha.
     Trong vụ Mùa 2017 có 109,65 ha lúa chết do ngập úng tại huyện B́nh Chánh (xă Tân Quư Tây 56 ha, Tân Túc 8 ha, Tân Nhựt 30 ha, Vĩnh Lộc B 05 ha, Lê Minh Xuân 2,3 ha), quận B́nh Tân (Tân Tạo 08 ha), huyện Cần Giờ (xă B́nh Khánh 0,3 ha), huyện Nhà Bè (xă Nhơn Đức 0,05 ha). Trong đó, tại huyện B́nh Chánh ghi nhận đă có 37 ha lúa đă được xuống giống lại tại xă Tân Nhựt (30 ha), Tân Túc (5 ha) và Tân Quư Tây (2 ha). Ngoài ra, vụ Mùa năm nay có 0,05 ha lúa chết do chuột cắn phá tại xă Nhơn Đức huyện Nhà Bè.
Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018: đă xuống giống được 700 ha.
2. Cây rau
     Diện tích gieo trồng rau vụ Đông xuân 2017-2018 là 2.304,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2.190,7 ha) trong đó huyện Củ Chi 890 ha, Hóc Môn 435,8 ha, B́nh Chánh 530,9 ha, Cần Giờ 28,3 ha, Nhà Bè 17,1 ha, Quận 12: 303,4 ha, Thủ Đức 33,8 ha, Quận 9: 27 ha, B́nh Tân 34,4 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 65,4 ha, rau muống nước là 973,5 ha.
3. Hoa lan, cây kiểng
     Diện tích gieo trồng là 1.030,3 ha, tăng 94 ha so với cùng kỳ năm ngoái (936,3 ha).  Trong đó:
     - Hoa lan: DTGT là 201,9 ha, tăng 1,3 ha so với cùng kỳ năm ngoái (200,6 ha). 
     - Hoa mai: DTGT là 541,9 ha, tăng 61,9 ha so với cùng kỳ năm ngoái (480 ha). 
4. Cây trồng khác
- Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 200,8 ha; cây công nghiệp 1.644,2  ha; cây ăn trái: 3.955,4 ha.
II. T̀NH H̀NH SINH VẬT HẠI THÁNG 12 NĂM 2017
1.Cây lúa vụ Mùa 2017
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Mùa 2017 là 1.339,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.633,9 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, , ốc bươu vàng (OBV), chuột, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá. Mật số rầy nâu trên đồng ruộng giao động ở mức từ 500 – 1.000 con/m2, các sinh vật hại khác ở mức nhiễm nhẹ.
     - Bọ xít hôi: gây hại trên 128,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (211,2 ha).
     - Sâu cuốn lá: gây hại trên 130,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (156,7 ha).
     - OBV: gây hại trên 546,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (574,5 ha).
     - Bệnh đạo ôn: gây hại trên 143,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (207 ha).
     - Bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá: gây hại trên 32,0 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 30,0 ha nhiễm nhẹ, 1,99 ha nhiễm trung b́nh, 0,01 ha nhiễm nặng. Rầy nâu trên đồng ruộng tại vùng nhiễm bệnh đang giai đoạn trưởng thành và vào đèn, cây lúa nhiễm bệnh đang giai đoạn tuổi 5- trưởng thành.
2. Cây rau vụ Đông xuân 2017-2018
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau trong tháng là 627,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (715,2 ha), diện tích pḥng trừ trên cây rau là 1.163,1 lượt ha. Sinh vật hại chủ yếu gồm có: sâu xanh, sâu ăn tạp, ḍi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và ốc bươu vàng. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.
     - Sâu xanh: gây hại trên 35,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (45,5 ha).
     - Sâu ăn tạp: gây hại trên 80 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (116,1 ha).
     - Rầy xám: gây hại trên 54,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (65,7 ha).
     - OBV: gây hại trên 329,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (324,5 ha).
     - Bệnh rỉ trắng: diện tích nhiễm là 49 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (57,3 ha).
3. Cây hoa kiểng
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tháng là 50,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (48,9 ha), trong đó có các sinh vật hại chủ yếu sau:
     - Hoa lan:
     + Muỗi đục nụ gây hại 17 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (15,1 ha)
     + Đốm lá: DT nhiễm là 3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3,1 ha)
     Ngoài ra, cần chú ư các đối tượng như nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá, thối nhũn...
     - Hoa Mai: cần chú ư các đối tượng như: nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá, sâu đục thân…
     Diện tích pḥng trừ sinh vật hại trên hoa lan, cây kiểng là 49,4 ha chiếm 98,4% diện tích nhiễm sinh vật hại.
4. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ư trên cây trồng khác
     Tổng diện tích bị sâu đục thân (Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 7 ha, chiếm 1,2 % tổng diện tích gieo trồng (594,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân ḿnh hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía.
     Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai ḿ (diện tích gieo trồng 183,1 ha).
     Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả (Prays citri và Citripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 510,4 ha).
     Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhăn (diện tích gieo trồng 38,1 ha)
     Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,1 ha chiếm 0,9 % diện tích gieo trồng (462,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT HẠI THÁNG 01 NĂM 2018
1. Trên cây lúa
a. Rầy nâu và bệnh VL-LXL
     Lúa vụ Mùa năm nay đă xuống giống tổng cộng 6.990,7 ha (đạt khoảng 96 % diện tích so với dự kiến). Trong đó, các sinh vật gây hại phổ biến chủ yếu gồm có: ốc bưu vàng, bọ trĩ trên lúa mới gieo sạ; rầy nâu, sâu phao, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié, bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đ̣ng; bọ xít hôi, vàng lá, cháy b́a lá giai đoạn trổ…
    Hiện tại mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp, giao động ở mức từ 500-1.000 con/m2. Tuy nhiên, hiện nay lúa vụ Mùa của Thành phố và các tỉnh phía Nam đang bắt đầu thu hoạch rộ nên trong thời gian tới khả năng rầy nâu trưởng thành và vào đèn sẽ tiếp tục gia tăng.
    Lúa vụ Mùa hiện nay đang bắt đầu thu hoạch rộ nên diện tích nhiễm bệnh VL-LXL trên địa bàn Thành phố sẽ giảm dần. Tuy nhiên vụ Mùa năm nay cây lúa tại các tỉnh khu vực phía Nam ghi nhận bệnh VL-LXL xuất hiện khá phổ biến và diện tích nhiễm lớn. Do vậy cần chú ư tập trung theo dơi pḥng trị đối với các ruộng lúa xuống giống không theo lịch khuyến cáo của chính quyền địa phương, gieo trồng các giống nhiễm và sạ dày.
b. Sinh vật hại khác
     Thời tiết hiện nay lạnh, sáng sớm và chiều tối có mưa rào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn và bệnh bạc lá lúa phát triển mạnh. Ngoài ra, hiện nay lúa vụ Mùa đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nên cần chú ư một số đối tượng phát triển vào giai đoạn lúa trổ chín như nhện gié, bệnh lem lép hạt, chuột.
     Vụ Đông Xuân 2017-2018 hiện nay đang xuống giống cần lưu ư các đối tượng gây hại trên cây ở giai đoạn mạ như như bọ trĩ, sâu phao, muỗi hành, ốc bươu vàng. 
2. Trên rau 
     Hiện nay thời tiết bắt đầu khô ráo nên các loài sâu hại sẽ phát sinh mạnh, trong đó cần chú ư các đối tượng sau:
    - Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy, bọ trĩ,… trên các loại rau ăn lá.
    - Rầy xám, sâu khoang trên nhóm rau muống nước.
    - Sâu xanh, sâu vẽ bùa, ḍi đục lá, bọ phấn… trên nhóm rau họ đậu.
    Ngoài ra hiện nay thời tiết lạnh kết hợp với ẩm độ cao, sáng sớm và chiếu tối có sương mù sẽ làm cho bệnh sương mai, thán thư, vàng lá phát triển mạnh trên nhóm rau ăn quả như dưa leo, khổ qua, bầu bí, mướp…
3. Cây trồng khác
    - Cây dừa: Bọ cánh cứng, đuông dừa.
    - Cây mía: Sâu đục thân mía, rệp sáp.
   - Cây cao su: bệnh rụng lá, nấm hồng, nứt vỏ.
   - Cây mai vàng: Rầy xanh, sâu ăn lá, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá.
   - Cây hoa lan: Muỗi đục nụ hoa, ốc sên ăn lá, bệnh thán thư, đốm lá
   - Cây xoài: Sâu đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.
IV. ĐỀ NGHỊ
4.1 Cây lúa
    Đề nghị cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động khuyến cáo người dân gieo sạ đồng loạt, né rầy theo lịch khuyến cáo của chính quyền địa phương.
    Hiện nay lúa vụ Mùa của Thành phố và các tỉnh phía Nam đang thu hoạch rộ do vậy cần theo dơi kỹ mật số rầy nâu và diễn biến bệnh VL-LXL trên đồng ruộng để có biện pháp xử lư kịp thời tránh để bệnh lây lan sang lúa Đông Xuân 2017-2018.
    Thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá lúa phát triển do vậy cần lưu ư đối với các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm. Khi bệnh chớm xuất hiện có thể sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị phun xịt theo ”4 đúng”.
    Phun xịt thuốc trừ rầy khi rầy nâu nở rộ giai đoạn tuổi từ 1 đến 3 với mật số trên 2.000 con/m2.   Chú ư ưu tiên sử dụng các loại thuốc chống lột xác để ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch trên đồng ruộng.
   Ngoài ra, các đối tượng gây hại khác cũng cần lưu ư như: bọ trĩ, ốc bưu vàng trên lúa ở giai đoạn mạ; bọ xít hôi, nhện gié, bệnh bạc lá ở  giai đoạn đ̣ng trổ và chuột, bệnh lem lép ở giai đoạn trổ - chín.
4.2 Cây rau
    - Vụ Đông Xuân lạnh do vậy cần ngâm ủ hạt giống trước khi trồng để tăng khả năng tỷ lệ nẩy mầm của cây.
    - Đối với các loại  cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt, cà chua, bầu bí… tốt nhất nên gieo cây con trong bầu hoặc luống vườn ươm có che phủ ni lông để cây phát triển tốt trước khi trồng ra ruộng.
    - Vụ Đông Xuân các loại côn trùng gây hại sẽ phát triển mạnh do vậy cần tăng cường theo dơi và pḥng trị các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, sâu xanh, bọ dưa, bọ nhảy, rầy mềm…
    - Thời tiết lạnh kết hợp với ẩm độ cao sẽ tạo điều kiện cho bệnh như thán thư, sương mai, phấn trắng phát triển mạnh… trên các nhóm rau ăn quả do vậy cần điều tra và pḥng trị kịp thời, tránh để bệnh phát triển mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.
4.3 Cây trồng khác
    - Cây khoai ḿ: Cần theo dơi và xử lư ngay khi thấy bệnh khảm lá trên cây khoai ḿ xuất hiện, tránh để bệnh lây lan sang diện rộng.
   - Cây dừa: Hướng dẫn người dân trong việc pḥng trị bọ dừa bằng các loại thuốc đặc trị không  gây ô nhiễm môi trường do nhiều khu vực cây dừa trồng sát khu dân cư.
   - Cây mai: Tập trung theo dơi và pḥng trị các đối tượng thường gây hại mạnh vào mùa khô như rầy xanh, nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá.
- Hoa lan: cần chú ư các đối tượng như muỗi đục nụ hoa lan, bọ cánh cứng hại bông, bệnh vàng lá, thán thư, đốm lá.
    Đề nghị khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong đó cần lưu ư lựa chọn đúng loại thuốc để phun, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hại trên lúa, cây ăn quả để phun cho rau. Ngoài ra cần tăng cường sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc, sinh học thay cho thuốc hoá học và đảm bảo đúng thời gian cách ly của thuốc trước khi thu hoạch./.

H́nh. Bệnh mắc cua hại cây mồng tơi

ML-CCTS

Tin tức khuyến nông
Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch (22/02/2018)
Có chung niềm đam mê nông sản sạch, 3 người bạn Nguyễn Văn Phong (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Danh, Nguyễn Tấn Đạt (cùng 28 tuổi) đă lập nông trại Cantho Farm (ở P.Long Ḥa, Q.B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) cung cấp sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi an toàn cho người tiêu dùng....
Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp (22/02/2018)
Năm 2017, đă tổ chức 692 lớp đào tạo và tập huấn cho người dân và cán bộ các xă nông thôn mới; in ấn và phát hành 10.000 tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về các chính sách, hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện 10 chương tŕnh tiếng hát nông thôn mới; phát hành 48 chuyên trang trên báo Sài G̣n Giải Phóng, 48 chuyên trang trên báo Nông thôn ngày nay, phát thanh 48 chuyên đề trên Đài tiếng nói nhân dân thành phố....
Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018 (22/02/2018)
Để chủ động tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan rộng, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh xuất khẩu. Ngày 02 tháng 02 năm 2018,...
Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh (22/02/2018)
Trước nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng về giống hoa chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Đồng thời nhằm duy tŕ, phát triển khu vực trồng hoa và tạo điều kiện cho bà con tiếp cận với những giống hoa đẹp, chất lượng góp phần tăng thu nhập cho người dân vào dịp Tết,..
Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất (22/02/2018)
Tại Hội nghị, Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp đă tổng kết t́nh h́nh thực hiện công tác xúc tiến thương mại năm 2017 và nêu kế hoạch hoạt động năm 2018. Hội nghị cũng nhằm tri ân và tạo cơ hội gắn kết các nhà sản xuất là các doanh nghiệp phân phối, hợp tác xă, nông dân...
Kết quả mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại Quận 9 (06/02/2018)
Nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng cũng như duy tŕ, phát triển nhiều chủng loại hoa, tăng giá trị và tăng thu nhập cho người dân vào dịp tết Nguyên Đán, Trạm Khuyến nông Quận 9 – Thủ Đức trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Tp.HCM đă xây dựng mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” bắt đầu từ (11/2017 – 01/2018) với diện tích 2ha /12 hộ tại 03 Phường Long Thạnh Mỹ, Phước Long A, Phước Long B – Quận 9....
Nhộn nhịp hoa kiểng ĐBSCL (06/02/2018)
Không khí tại các làng hoa ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre), Phó Thọ - Bà Bộ (quận B́nh Thủy, TP Cần Thơ) đang sôi động hẳn lên....
Nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn (06/02/2018)
Hai khái niệm: “Nông nghiệp sạch” và “Thực phẩm sạch” hay “Thực phẩm an toàn” có phải là một không? Câu hỏi tưởng là đơn giản, nhưng cũng không ít người đến nay vẫn c̣n lầm lẫn....
Công bố điều tra thu nhập hộ gia đ́nh tại 56 xă xây dựng nông thôn mới (06/02/2018)
Theo Cục Thống kê thành phố, phương pháp điều tra thu nhập hộ tại 56 xă xây dựng nông thôn mới được xây dựng biểu mẫu, nhập số hộ và chọn hộ ngẫu nhiên trên phần mềm, tổ chức tập huấn cho điều tra viên để thực hiện điều tra. Chọn 01 xă khảo sát 10 địa bàn,...
Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ (06/02/2018)
Nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm 2016 – 2020. Ngày 01 tháng 01 năm 2018, Chính Phủ đă ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xă hội năm 2018. Trong đó, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2018 được quy định như sau:...
Có 241 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 241 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG