MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

T́nh h́nh sinh vật hại cây trồng tháng 02 năm 2018và dự báo tháng 03 năm 2018


I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG
1. Cây lúa
     Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đă xuống giống được 6.990,7 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.742 ha, huyện B́nh Chánh 2.303 ha, quận B́nh Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 499,5 ha, quận 2 là 78 ha, huyện Cần Giờ 242,9 ha, Nhà Bè 25,4 ha. Các giai đoạn lúa: 80 ha trổ, 169,7 ha chín, 6.631,4 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa 2017 là 135,5 ha.
Trong vụ Mùa 2017 có 109,65 ha lúa chết do ngập úng tại huyện B́nh Chánh (xă Tân Quư Tây 56 ha, Tân Túc 8 ha, Tân Nhựt 30 ha, Vĩnh Lộc B 05 ha, Lê Minh Xuân 2,3 ha), quận B́nh Tân (Tân Tạo 08 ha), huyện Cần Giờ (xă B́nh Khánh 0,3 ha), huyện Nhà Bè (xă Nhơn Đức 0,05 ha). Trong đó, tại huyện B́nh Chánh ghi nhận đă có 37 ha lúa đă được xuống giống lại tại xă Tân Nhựt (30 ha), Tân Túc (5 ha) và Tân Quư Tây (2 ha). Ngoài ra, vụ Mùa năm nay có 0,05 ha lúa chết do chuột cắn phá tại xă Nhơn Đức huyện Nhà Bè.
     Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018: đă xuống giống được 4.568,6 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.666 ha, huyện Hóc Môn 743 ha, quận 9 là 59,6 ha, quận B́nh Tân 100 ha. Các giai đoạn lúa: 555 ha mạ, 1.806 ha đẻ nhánh, 1.278 ha làm đ̣ng, 484,6 ha trổ, 342 ha chín và 103 ha thu hoạch.
2. Cây rau
     Diện tích gieo trồng rau vụ Đông xuân 2017-2018 là 4.356,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4.028,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.701,2 ha, Hóc Môn 856,4 ha, B́nh Chánh 941,9 ha, Cần Giờ 28,7 ha, Nhà Bè 15,9 ha, Quận 12: 658,7 ha, Thủ Đức 67,8 ha, Quận 9: 31,2 ha, B́nh Tân 51 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 129,9 ha, rau muống nước là 1.985 ha..
3. Hoa lan, cây kiểng
     Diện tích gieo trồng là 1.067,9 ha, tăng 137,2 ha so với cùng kỳ năm ngoái (930,7 ha).  Trong đó:
- Hoa lan: DTGT là 202,4 ha, tăng 1,8 ha so với cùng kỳ năm ngoái (200,6 ha). 
- Hoa mai: DTGT là 548,9 ha, tăng 81,8 ha so với cùng kỳ năm ngoái (467,2 ha). 
4. Cây trồng khác
Diện tích canh tác cây lương thực 806,5 ha; cây công nghiệp 1.692,3 ha; cây ăn trái: 3.956,9 ha.
II. T̀NH H̀NH SINH VẬT HẠI THÁNG 01 NĂM 2018
1. Cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây lúa vụ Đông xuân là 977,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (964 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng (OBV), chuột, bệnh đạo ôn và bệnh đốm vằn. Mật số rầy nâu trên đồng ruộng giao động ở mức từ 300-700 con/m2, các sinh vật hại khác đều ở mức nhiễm nhẹ.
- Bọ trĩ: gây hại trên 86,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (79 ha).
- Sâu phao: gây hại trên 29,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (32 ha).
- Sâu cuốn lá: gây hại trên  90 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (122,5 ha).
- Chuột: gây hại trên 76,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (58 ha).
- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 58,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (73,5 ha).
2.Cây rau vụ Đông xuân 2017-2018
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau trong tháng là 860,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (956,5 ha), diện tích pḥng trừ trên cây rau là 1.938,2 lượt ha. Sinh vật hại chủ yếu gồm có: sâu xanh, sâu ăn tạp, ḍi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và ốc bươu vàng. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.
- Sâu xanh: gây hại trên 88,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (103 ha).
- Sâu ăn tạp: gây hại trên 138,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (159,5 ha).
- Rầy xám: gây hại trên 60,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (73,9 ha).
- OBV: gây hại trên 323,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (326,6 ha).
- Bệnh rỉ trắng: diện tích nhiễm là 61,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (72,6 ha).
3. Cây hoa kiểng
     Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tháng là 18,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (17,2 ha), trong đó có các sinh vật hại chủ yếu sau:
- Hoa lan:
+ Muỗi đục nụ gây hại 7,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6,7 ha)
+ Đốm lá: DT nhiễm là 2,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2,7 ha)
Ngoài ra, cần chú ư các đối tượng như nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá, thối nhũn...
- Hoa Mai: cần chú ư các đối tượng như: nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá, sâu đục thân…
Diện tích pḥng trừ sinh vật hại trên hoa lan, cây kiểng là 18,2 ha chiếm 96,2% diện tích nhiễm sinh vật hại.
4. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ư trên cây trồng khác
     Tổng diện tích bị sâu đục thân (Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 8,0 ha, chiếm 1,4 % tổng diện tích gieo trồng (577,8 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân ḿnh hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía.
Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai ḿ (diện tích gieo trồng 215,3 ha).
     Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả (Prays citri và Citripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 512,9 ha).
     Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhăn (diện tích gieo trồng 38,1 ha)
     Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,1 ha chiếm 0,9 % diện tích gieo trồng (463ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.
III. DỰ BÁO SINH VẬT HẠI THÁNG 03 NĂM 2018
3.1 Cây lúa
a. Rầy nâu và bệnh VL-LXL
     Lúa vụ Mùa năm nay đă xuống giống tổng cộng 6.990,7 ha (đạt khoảng 96% diện tích so với dự kiến). Trong đó, các sinh vật gây hại phổ biến chủ yếu gồm có: ốc bưu vàng, bọ trĩ trên lúa mới gieo sạ; rầy nâu, sâu phao, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié, bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đ̣ng; bọ xít hôi, vàng lá, cháy b́a lá giai đoạn trổ…
     Mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp, giao động ở mức từ 300-700 con/m2. Tuy nhiên, hiện nay lúa vụ Đông Xuân đang vào giai đoạn phát triển sung yếu nên khả năng trong thời gian tới mật số rầy nâu trên đồng ruộng sẽ tích luỹ và gia tăng mật số.
     Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL tuy nhiên một số tỉnh thành khu vực phía Nam đang bị rầy nâu và bệnh VL-LXL tấn công gây hại nặng. Do vậy, cán bộ kỹ thuật ở địa phương cần khuyến cáo người dân thời điểm xuống giống thích hợp để đảm bảo xuống giống đồng loạt và né rầy.
b. Sinh vật hại khác
     Thời tiết lạnh kết hợp với mưa rào một số nơi sẽ làm cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phát sinh phát triển trên các trà lúa đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến đ̣ng trổ. Bên cạnh đó cần chú ư sâu năng (muỗi hành) đang phát triển và gây hại nặng ở một số tỉnh phía Nam và giai đoạn phát triển của cây lúa hiện nay phù hợp để sâu phát triển và gây hại nặng.
     Ngoài ra cần chú ư một số sinh vật hại khác trên lúa như bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng và chuột.
3.2 Trên rau 
     Trên nhóm rau ăn lá: Điều kiện thời tiết vụ ĐX rất phù hợp cho các loại sâu bệnh hại phát triển như: bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy mềm, bệnh thối nhũng, thán thư, đốm lá…
Trên nhóm rau củ, quả: cần chú ư các sâu bệnh hại như bọ dưa, bọ trĩ, rầy mềm, bọ phấn, ḍi đục lá… Ngoài ra thời tiết lạnh, ẩm như hiện nay cần chú ư một số bệnh có khả năng phát triển mạnh như phân vàng, sương mai, thán thư, thối thân, đốm lá trên nhóm cây họ bầu bí, mướp.
3.3 Cây trồng khác
   - Cây dừa: Bọ cánh cứng, đuông dừa.
   - Cây mía: Sâu đục thân mía, rệp sáp.
   - Cây cao su: bệnh rụng lá, nấm hồng, nứt vỏ.
   - Cây mai vàng: nhện đỏ, bọ trĩ, rầy xanh, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng và đốm rong trên thân, cành.
   - Cây hoa lan: Muỗi đục nụ hoa, bệnh thối thân, thán thư, đốm lá
   - Cây xoài: Sâu đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.
IV. ĐỀ NGHỊ
4.1 Cây lúa
   - Theo dơi diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa Đông Xuân 2017-2018 để có biện pháp pḥng trừ kịp thời. Trong đó tập trung các đối tượng phổ biến trên lúa ở giai đoạn này gồm có rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, đốm vằn, VL-LXL.
  - Tiếp tục kiểm tra tỉ lệ rầy nâu vào đèn mang mầm bệnh VL-LXL ở các địa phương để chủ động trong công tác pḥng trừ và gieo sạ đồng loạt né rầy.
   - Triển khai thực hiện công văn số 154/BVTV-TV, ngày 16/01/2018, về việc tăng cường pḥng chống sâu năn, bệnh VL,LXL hại lúa. Hướng dẫn người dân áp dụng quy tŕnh kỹ thuật quản lư sâu năn và  bệnh VL-LXL của Cục Bảo vệ thực vật đă ban hành.
4.2 Các loại cây trồng khác
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật pḥng trừ sinh vật gây hại bằng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và chú trọng việc ứng dụng các thuốc sinh học, thảo mộc thay cho thuốc BVTV hoá học.
  - Thực hiện quản lư muỗi đục nụ hoa lan trên giống lan Dendrobium bằng biện pháp quản lư dịch hại tổng hợp để tăng cường hiệu quả trong pḥng trị đối tượng muỗi đục nụ gây ra.
  - Tăng cường công tác điều tra phát hiện bệnh khảm lá sắn, khuyến cáo người dân không sử dụng giống HL-S11 để trồng do giống này đang bị nhiễm rất nặng đối với bệnh khảm lá.
  - Tập trung theo dơi và hướng dẫn người dân pḥng trừ các đối tượng gây hại trên các loại hoa nền bán tết.
  - Tiếp tục theo dơi diễn biến thời tiết và t́nh h́nh sinh vật gây hại trên các loại cây trồng để có biện pháp quản lư phù hợp./.

H́nh. Bệnh thán thư hại bông trên cây xoài

NH (Chi Cục trồng trọt và BVTV)

Tin tức khuyến nông
Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch (22/02/2018)
Có chung niềm đam mê nông sản sạch, 3 người bạn Nguyễn Văn Phong (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Danh, Nguyễn Tấn Đạt (cùng 28 tuổi) đă lập nông trại Cantho Farm (ở P.Long Ḥa, Q.B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) cung cấp sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi an toàn cho người tiêu dùng....
Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp (22/02/2018)
Năm 2017, đă tổ chức 692 lớp đào tạo và tập huấn cho người dân và cán bộ các xă nông thôn mới; in ấn và phát hành 10.000 tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về các chính sách, hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện 10 chương tŕnh tiếng hát nông thôn mới; phát hành 48 chuyên trang trên báo Sài G̣n Giải Phóng, 48 chuyên trang trên báo Nông thôn ngày nay, phát thanh 48 chuyên đề trên Đài tiếng nói nhân dân thành phố....
Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018 (22/02/2018)
Để chủ động tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan rộng, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho người, bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh xuất khẩu. Ngày 02 tháng 02 năm 2018,...
Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh (22/02/2018)
Trước nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng về giống hoa chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Đồng thời nhằm duy tŕ, phát triển khu vực trồng hoa và tạo điều kiện cho bà con tiếp cận với những giống hoa đẹp, chất lượng góp phần tăng thu nhập cho người dân vào dịp Tết,..
Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất (22/02/2018)
Tại Hội nghị, Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp đă tổng kết t́nh h́nh thực hiện công tác xúc tiến thương mại năm 2017 và nêu kế hoạch hoạt động năm 2018. Hội nghị cũng nhằm tri ân và tạo cơ hội gắn kết các nhà sản xuất là các doanh nghiệp phân phối, hợp tác xă, nông dân...
Kết quả mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại Quận 9 (06/02/2018)
Nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng cũng như duy tŕ, phát triển nhiều chủng loại hoa, tăng giá trị và tăng thu nhập cho người dân vào dịp tết Nguyên Đán, Trạm Khuyến nông Quận 9 – Thủ Đức trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Tp.HCM đă xây dựng mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” bắt đầu từ (11/2017 – 01/2018) với diện tích 2ha /12 hộ tại 03 Phường Long Thạnh Mỹ, Phước Long A, Phước Long B – Quận 9....
Nhộn nhịp hoa kiểng ĐBSCL (06/02/2018)
Không khí tại các làng hoa ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre), Phó Thọ - Bà Bộ (quận B́nh Thủy, TP Cần Thơ) đang sôi động hẳn lên....
Nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn (06/02/2018)
Hai khái niệm: “Nông nghiệp sạch” và “Thực phẩm sạch” hay “Thực phẩm an toàn” có phải là một không? Câu hỏi tưởng là đơn giản, nhưng cũng không ít người đến nay vẫn c̣n lầm lẫn....
Công bố điều tra thu nhập hộ gia đ́nh tại 56 xă xây dựng nông thôn mới (06/02/2018)
Theo Cục Thống kê thành phố, phương pháp điều tra thu nhập hộ tại 56 xă xây dựng nông thôn mới được xây dựng biểu mẫu, nhập số hộ và chọn hộ ngẫu nhiên trên phần mềm, tổ chức tập huấn cho điều tra viên để thực hiện điều tra. Chọn 01 xă khảo sát 10 địa bàn,...
Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ (06/02/2018)
Nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm 2016 – 2020. Ngày 01 tháng 01 năm 2018, Chính Phủ đă ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xă hội năm 2018. Trong đó, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp năm 2018 được quy định như sau:...
Có 241 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 241 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG