MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

Hỏi:
     Xin cho biết lượng phân bón NPK cần dùng trên một ha đối với Bười , Cam, Vài, Lúa Chôm chôm, nhờ trung tâm khuyến nông hướng dẫn hoặc cố vấn dùm? (hamy@gmail.com)
Đáp: Theo yêu cầu của bạn chúng tôi xin hướng dẫn một số vấn đề phân bón NPK trên một số cây trồng như sau:

Cây bưởi 
     Kỹ thuật bón phân: Tùy theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bưởi, việc bón phân có thể được chia ra các thời kỳ như sau:
     – Thời kỳ cây 1-3 năm tuổi: phân bón được chia làm nhiều đợt để bón cho bưởi. Nếu đă có bón lót phân lân hoặc DAP th́ dùng phân Urea với liều lượng 10-20g ḥa tan trong 10 lít nước để tưới cho một gốc bưởi (1-2 tháng/lần). Khi  cây trên 1 năm tuổi, bón trực tiếp phân vào gốc.
     – Thời kỳ cây bưởi đă cho trái ổn định :có thể chia làm 5 lần bón như sau :
    + Sau thu hoạch:  bón 25% đạm + 25% lân + 10-30 kg hữu cơ/gốc/năm.
    + Bốn tuần trước khi cây ra hoa: bón 25% đạm + 50% lân + 25% kali.
    + Sau khi đậu quả: bón 25% đạm + 25% lân + 25% kali.
    + Giai đoạn quả phát triển: bón 25% đạm + 25% kali.
    + Một tháng trước thu hoạch: bón 25% kali.
    Nên bón bổ sung từ 0,5-1kg phân Ca(NO3)2/cây/năm vào các giai đoạn sau thu họach, trước khi trổ hoa và sau đậu trái. Có thể phun phân bón lá tối đa không quá 3 lần/vụ trái, mỗi lần cách nhau ít nhất 30 ngày. Không phun phân bón lá vào mùa mưa v́ làm cây dễ nhiễm nấm bệnh như Loét, Mốc hồng, Đốm rong.
Bón phân
   Cây mới trồng, bón lót 10kg phân chuồng, 0,5kg phân lân, 0,2kg vôi. Lượng phân bón tuỳ thuộc vào t́nh trạng sinh trưởng của cây:
   - Cây 1 - 3 năm tuổi, bón 1 - 3kg NPK (16-16- 8), 0,5 - 1kg super lân.
   - Cây 4 -6 năm tuổíi, bón 4 -7kg NPK (16 - 16 -8), 0,5 - 1kg super lân.
   - Cây 7 -9 năm tuổi, bón 8 -15kg NPK (16 -16 -8), 0,5 - 1kg super lân.
Cách bón phân như sau:
   - Cây từ 1-3 tuổi nên pha vào nước, tưới định kỳ 1 - 2 lần/tháng.
   - Cây từ năm thứ 3 trở đi, bón 4 lần/năm, bón theo tán cây với lượng phân bón cho mỗi gốc: lần 1, sau khi thu hoạch, bón 10kg phân chuồng kèm 1/3 lượng phân NPK. Lần 2, trước khi ra hoa 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK. Lần 3, sau khi đậu trái 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK. Lần 4, trước khi thu hoạch 1 - 2 tháng, bón 1 -2kg Kali.                             
Cây cam
Kỹ thuật bón phân
   Tùy vào tuổi của cây, điều kiện tự nhiên, khí hậu mà tiến hành bón phân cho vườn cam có khác nhau. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long các nhà trồng cây ăn quả thường bón:
   Cây 1-3 tuổi bón cho 1 cây: 70-300g ure; 100-300g DAP và 100g clorua kali (KCl).
   Cây 4-6 tuổi bón: 350-450g ure; 450-550g DAP và 250g clorua kali/cây.
   Cây 7-9 tuổi bón: 600-750g ure; 650-850gDAP; 350g clorua kali/cây.
   Cây 10 tuổi bón: 800-1700g ure; 900-1100g DAP, 450g clorua kali/cây.
   Cách bón: Đối với cây 1-2 năm tuổi pha phân hóa học vào nước tưới cho cây. Đối với cây đă cho quả th́ chia làm 4 lần để bón:
   Lần 1: Trước khi ra hoa: bón 1/3 lượng phân đạm.
   Lần 2: sau khi đậu quả 6-8 tuần, bón 1/3 đam và 1//2 kali
   Lần 3: trước khi thu hoạch 1-2 tháng bó 1/2 kali
   Lần 4: sau khi thu hoạch xong, bón toàn bộ phân lân và 1/3 phân đạm. Bón thêm phân hữu cơ với lượng 20kg/cây.
Cây vải thiều
1. Bón phân
1.1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản
•   Thời điểm bón: Hàng năm cần bón thúc cho vải 3 - 4 đợt. Đợt 1 vào tháng 2 để thúc đẩy ra cành mùa xuân; Đợt 2 vào tháng 5 để thúc đẩy ra cành mùa hè. Đợt 3 vào tháng 8 để thúc đẩy ra cành mùa thu. Đợt 4 vào vụ đông (tháng 11) bón supelân và kaliclorua  tăng cường khả năng chống rét cho cây. Trong thời kỳ này cứ cách 1 năm lại bón cơ bản cho cây thêm phân hữu cơ và vôi bột vào tháng 7 và tháng 8.
• Liều lượng bón:  Lượng bón cho cây vải năm thứ nhất là:
   + Đạm U rê:         0,1 - 0,15 kg/ cây        + Lân Supe:   0,3 -  0,5   kg/cây
   + Kalichlorua:        0,1 - 0,15 kg/cây. Chia đều cho các lần bón.
   - Từ những năm sau lượng bón tăng 40 - 60% so với năm trước tuỳ thuộc vào t́nh h́nh sinh trưởng của cây.
   - Lượng bón cho năm bón cơ bản (cách 1 năm bón 1 năm) vào tháng 7 - 8 là:
   + Phân chuồng:         30 - 50 kg/ cây            + Vôi bột:    0,3 - 0,5 kg/cây
• Phương pháp bón phân:
   + Hoà  phân vô cơ với nước phân chuồng ủ kỹ để tưới cho cây cách gốc 15 - 20 cm.
   + Cuốc 3 - 4 hố sâu 5 - 7 cm xung quanh tán, bón phân rồi lấp đất.
   + Rắc xung quanh h́nh chiếu tán cách gốc 15 - 20cm khi trời có mưa rào hoặc tưới nước.
1.2. Giai đoạn kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi
 Tưới nước, làm cỏ
   - Ở thời kỳ cây đang cho quả cần cung cấp đủ nước tưới vào các thời kỳ chính là thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa, thời kỳ quả phát triển.
- Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo h́nh chiếu của tán cây để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng.
  Bón phân
• Liều lượng và tỷ lệ phân bón:
   Tuỳ theo hiện trạng sinh trưởng của cây, sản lượng quả thu hoạch của năm trước để xác định liều lượng bón cho cây cho thích hợp. Với những cây nhiều năm tuổi (cho năng suất b́nh quân từ 100 kg quả tươi/năm/cây trở lên) th́ có thể bón với lượng như sau: 3 kg Đạm Ure + 2 ml Neb-26 (= 2 lọ 100 ml) + 15 kg NPK (16-16-8+13S) Phú Mỹ + 10 kg Kaliclorua/sào = 360 m2
Lượng phân bón cho ở thời kỳ mang quả tính theo tuổi cây
Tuổi cây Lượng phân bón (kg/sào/năm)
Tuổi cây Lượng phân bón (kg/sào/năm)

Tuổi cây

Lượng phân bón (kg/sào/năm)

Phân chuồng

Đạm ure

Neb-26 (ml)

NPK (16-16-8+13S)

Kaliclorua

4 – 5

30 – 50

0,5

33

2,5

1,7

6 – 7

-

0,9

60

4,5

3,0

8 – 9

-

1,2

80

6,0

4,0

10 – 11

50 – 70

1,5

100

7,5

5,0

12 – 13

-

1,8

120

9,0

6,0

14 – 15

-

2,4

160

12,0

8,0

>15

 -

Hỏi - Đáp

Tôi muốn nuôi 2 loại cá là cá lóc đầu nhím và cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp th́ tôi có thể mua giống tại địa chỉ nào có uy tín trên địa bàn TP.HCM? (17/08/2017)
Bạn muốn mua cá lóc đầu nhím và cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp bạn có thể liên hệ các trại giống sau đây:...
Tôi muốn trồng cỏ để nuôi ḅ thịt tại Tây Ninh. Nhờ Trung tâm tư vấn về giống cỏ tốt và quy tŕnh kỹ thuật trồng cỏ trên? (09/08/2017)
Chăn nuôi ḅ thịt hiện đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Để nuôi ḅ thịt hiệu quả, người nuôi cần trồng cỏ đáp ứng đủ lượng thức ăn thô xanh cho nuôi ḅ....
Tôi muốn nuôi ḅ thịt tại Củ Chi. Nhờ Trung tâm tư vấn về kỹ thuật nuôi ḅ thịt? (Thanh Bằng xă Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Mail:Thanhbang1211@gmail.com) (31/07/2017)
Chăn nuôi ḅ thịt ở nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ và đă có một số trang trại chăn nuôi ḅ thịt tại TP.HCM. Để nuôi ḅ thịt hiệu quả cần chú ư những vấn đề sau: ...
Muốn nuôi heo nái th́ chọn giống heo nào? (20/07/2017)
Muốn chọn heo nái ta nên chọn heo cái lai 2 máu như Yorkshire-Landrace hoặc Landrace-Yorkshire. Heo lai này,...
Để chăn nuôi heo an toàn, khu chăn nuôi phải đảm bảo các điều kiện ǵ? (20/07/2017)
Lối ra vào cơ sở và khu chăn nuôi có hố tiêu độc chứa hóa chất sát trùng có hiệu lực tiệt trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua...
VietGAP trong nuôi trồng thủy sản khác ǵ so với các tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt khác không? (20/07/2017)
Hiện nay, có một số tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt khác có nội dung tương tự VietGAP như Global GAP, ASC, BAP…
Trên nhăn của kháng sinh, hóa chất hạn chế sử dụng đă có hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất th́ có cần hỏi ư kiến của cán bộ có chuyên môn không? (20/07/2017)
Trường hợp trên nhăn/bao b́ kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục hạn chế sử dụng có thông tin về thời gian ngừng sử dụng trước khi thu hoạch cơ sở nuôi có thể tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất....
Tôi cần mua thỏ giống Newzealand? Trung tâm Khuyến nông có thể cung cấp giúp tôi địa chỉ bán giống? (20/07/2017)
Bạn muốn mua giống thỏ Newzealand để nuôi, bạn có thể liên hệ các địa chỉ sau:...
Điều kiện vệ sinh thú y đối với môi trường chăn nuôi an toàn là như thế nào? (13/06/2017)
Hàng ngày vệ sinh chuồng nuôi, hành lang, dọn chất thải, rửa máng ăn, máng uống, núm uống....
Hăy cho biết các yêu cầu vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi? (13/06/2017)
Thức ăn phải đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn ngành (TCN) quy định đối với thức ăn chăn nuôi như: không chứa các loại kháng sinh,...
Có 30 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 30 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ...
 
-Chính phủ ban hành chương tŕnh hành động về tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác quản lư, bảo vệ và phát triển rừng...
 
-TP. Hồ Chí Minh: T́nh h́nh sinh vật hại cây trồng đến ngày 08/8/2017 và dự báo đến ngày 15/8/2017...
 
-Thu nhập hơn 15 triệu/tháng từ vườn lan Denrobium...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 22...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 21...
 
-KỸ THUẬT TRỒNG LAN VŨ NỮ (ONCIDIUM)...
 
-Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y...
 
-Danh sách các pḥng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận về phân bón hữu cơ được chỉ định c̣n hiệu lực...
 
-Diễn đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp “Giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi”...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG