MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

TP. Hồ Chí Minh “Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”

1. Đối với đàn heo:Tổng đàn heo đến  năm 2020 là 275.000 con và 272.000 đến năm 2025, cụ thể:
     - Năm 2020: Tổng đàn heo của thành phố là 275.000 con (Tổng đàn nái sinh sản là 50.000 con, trong đó có 3.300 con giống cụ kỵ (GGP), 39.600 con giống ông bà (GP), 475.200 con giống cha mẹ (PS) và cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh 9.000.000 con heo giống nuôi thịt thương phẩm; Tổng đàn thịt là 225.000 con).
     - Năm 2025: Tổng đàn heo của thành phố là 272.000 con: (Tổng đàn nái sinh sản là 50.000 con, trong đó có 4.000 con giống cụ kỵ (GGP), 48.000 con giống ông bà (GP), 576.000 con giống cha mẹ (PS) và cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh 11.000.000 con heo giống nuôi thịt thương phẩm; Tổng đàn thịt 222.000 con). Số lượng giống cung ứng cho thị trường đạt 1.000.000 con vào năm 2015, 1.500.000 con giống vào năm 2020 và 2.500.000 con giống năm 2025.
Phương thức sản xuất:
     Tập trung xây dựng tháp giống trên địa bàn thành phố theo một đầu mối là Xí nghiệp chăn nuôi heo giống cấp I thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH một thành viên nhân đàn và giữ giống ông bà cố (GGP), các trại c̣n lại như Đồng Hiệp, Phước Long và một số trang trại lớn tập trung nuôi giữ đàn giống ông bà (GP) và cung ứng đàn cha mẹ (PS) nhằm cung ứng cho các trại chăn nuôi tại thành phố và các tỉnh; Các Doanh nghiệp nhà nước: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH một thành viên, Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Công ty Cổ phần phát triển Nông nghiệp Thanh niên xung phong… tập trung nhân thuần, lai tạo; nhập con giống, tinh cao sản; phát triển hệ thống vệ tinh, nhượng quyền sản xuất, gia công; sản xuất thức ăn cung ứng, gia công; Các trang trại sản xuất giống tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn - thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh B́nh Dương, tỉnh B́nh Phước, … cung cấp giống heo hậu bị, heo giống nuôi thịt chất lượng phù hợp với nhu cầu thị trường và người chăn nuôi; Phát triển chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn, bảo vệ môi trường; tăng quy mô sản xuất, h́nh thành các trang trại, hệ thống hợp tác, từng bước xây dựng thương hiệu chăn nuôi gắn với sản phẩm an toàn.
Dự kiến quy hoạch chăn nuôi heo tập trung tại các quận, huyện:
     - Huyện Củ Chi: tổng đàn heo là 230.000 con năm 2020 và 245.000 con năm 2025. Tăng nhanh đàn giống chất lượng để cung cấp con giống cho các vùng lân cận. Do tập quán sản xuất của người chăn nuôi, nên vẫn c̣n vùng chăn nuôi tạm thời xen cài ở khu dân cư và vùng chăn nuôi ổn định. Quy hoạch chăn nuôi heo tập trung tại các xă Tân Thạnh Đông, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Ḥa Đông, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Thái Mỹ. Đồng thời, vận động người chăn nuôi xây dựng hầm biogas để bảo vệ môi trường và tận dụng nguồn khí đốt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
     - Huyện Hóc Môn: tổng đàn heo là 15.000 con năm 2020 và 10.000 con năm 2025. Khu vực chăn nuôi chủ yếu tại các xă Nhị B́nh, Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Tân Thới Nh́, Thới Tam Thôn.
    - Huyện B́nh Chánh: năm 2020 tổng đàn heo 10.000 con và 5.000 con năm 2025. Tập trung chăn nuôi tại các xă Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai.
     - Huyện Cần Giờ: tổng đàn heo là 10.000 con năm 2020 và 10.000 con năm 2025. khu vực chăn nuôi chủ yếu tại Long Ḥa, B́nh Khánh, Cần Thạnh và An Thới Đông.
    - Huyện Nhà Bè: năm 2015 tổng đàn heo 10.000 con, năm 2020 có 5.000 con và 2.000 con năm 2025. Khu vực chăn nuôi chủ yếu tại xă Nhơn Đức, Hiệp Phước.
    - Các quận, huyện c̣n lại: Tập trung chủ yếu vào các quận 9, 12, Thủ Đức. Tổng đàn heo là 5.000 con năm 2020 và không c̣n chăn nuôi heo vào năm 2025.
     2. Đối với đàn trâu, ḅ: Ưu tiên tập trung phát triển đàn ḅ sữa trên địa bàn thành phố tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, B́nh Chánh. Trong đó tổng đàn ḅ sữa đến  năm 2020 là 75.000 con và 2025 là 70.500 con. Duy tŕ đến năm 2025, sản lượng sữa tươi đạt 250.000 - 260.000 tấn/năm;  Trung tâm Quản lư và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH một thành viên tập trung xây dựng đàn hạt nhân mở trong chăn nuôi ḅ sữa; nhập con giống, tinh cao sản; nhân thuần, lai tạo đàn giống ḅ sữa chất lượng cao; Các trang trại sản xuất giống tập trung tại huyện Củ Chi, B́nh Chánh – Tp. HCM, tỉnh Lâm Đồng, cung cấp giống ḅ sữa hậu bị chất lượng cao cung ứng cho người chăn nuôi thành phố và các tỉnh.
Dự kiến quy hoạch chăn nuôi ḅ sữa tập trung tại các quận, huyện:
     - Huyện Củ Chi: Tổng đàn ḅ sữa là 60.000 con từ năm 2015 đến 2020 và có khuynh hướng giảm nhẹ đến năm 2025. Do diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nên quy hoạch chăn nuôi ḅ sữa vẫn xen cài trong khu dân cư tại các xă Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An, An Phú, Phú Ḥa Đông, Tân An Hội.
     - Huyện Hóc Môn: Tổng đàn ḅ sữa là 11.000 con năm 2020 và 10.000 con năm 2025. Khu vực chăn nuôi chủ yếu tại các xă Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Thượng.
- Huyện B́nh Chánh: Tổng đàn ḅ sữa là  1.800 con năm 2020 và 500 con năm 2025. Tập trung chăn nuôi tại các xă Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, trong đó có 1 trang trại kiểu mẫu theo công nghệ Israel.
     - Các quận, huyện c̣n lại: Tổng đàn ḅ sữa là 1.000 con năm 2020.
3. Đối với đàn gia cầm: Phát triển đàn gia cầm giống hướng trứng và hướng thịt được nuôi tại huyện Củ Chi, B́nh Chánh, Cần Giờ Tp. HCM và tại các tỉnh B́nh Phước và B́nh Dương với tổng đàn giống cung ứng và thu lại nguồn sản phẩm trứng và thịt cụ thể như sau:
     - Năm 2020: Tổng đàn giống gia cầm của TP  và đầu tư nuôi tại các tỉnh là 180.000 con giống gà GP và PS, để tạo ra 21.000.000 con, trong đó đàn giống hướng trứng là 3.000.000 con; đàn giống hướng thịt lông trắng là 12.000.000 con và đàn giống hướng thịt lông màu là 6.000.000 con.
    - Năm 2025: Tổng đàn giống gia cầm của thành phố và đầu tư nuôi tại các tỉnh là 242.000 con giống gà GP và PS, để tạo ra 28.000.000 con, trong đó đàn giống hướng trứng là 4.000.000 con; đàn giống hướng thịt lông trắng là 15.000.000 con và đàn giống hướng thịt lông màu là 9.000.000 con. Từ nguồn giống được sản xuất cung ứng cho thành phố và các tỉnh tạo ra sản phẩm từ chăn nuôi cung ứng cho thành phố với sản lượng như sau: Sản lượng trứng đạt 480 triệu quả trứng năm 2015, 720 triệu quả trứng năm 2020, 960 triệu quả trứng năm 2025; Sản lượng thịt gà hơi năm 2015 là 31.500 tấn, năm 2020 là 40.800 tấn và năm 2025 là 53.700 tấn.
Phát triển giống gia cầm:
     Đối với con giống hướng trứng: chọn nhập bộ giống Hyline hoặc Brown Nick nuôi đàn cha mẹ và đưa con giống 1 ngày tuổi được ưa chuộng và mang lại hiệu quả cao nhất đưa ra thị trường tiêu thụ; Đối với con giống hướng thịt: phát triển chăn nuôi theo 2 hướng: Gà thịt công nghiệp cao sản ( nhập con giống đang được thị trường tiêu thụ mạnh hiện nay là giống gà Cobb 500 nguồn gốc của Mỹ, hay giống gà Ross của Đức), Gà thịt lông màu  (nhập con cha mẹ Lương Phượng thuần từ Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương hoặc từ Trung Quốc, sau đó tiến hành chọn lọc nhân thuần. Sau khi tạo được các ḍng mái ổn định và đồng đều tiến hành lai tạo với các ḍng trống lông màu nhập nội như Kabir, Sasso… hoặc với các giống gà nội địa để cho ra con lai có năng suất thịt cao hơn hoặc chất lượng thịt gà ngon hơn).
    Trên địa bàn TP tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm quy mô công nghiệp, chuồng kín, đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học, có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan thú y. Ưu tiên phát triển tại các địa điểm: Khu vực xă An Phú, huyện Củ Chi thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài G̣n TNHH một thành viên; Khu vực nông trường Phạm Văn Hai, huyện B́nh Chánh và một số xă đủ điều kiện chăn nuôi gia cầm khác của huyện B́nh Chánh; Khu vực các xă An Thới Đông, B́nh Khánh, Long Ḥa, huyện Cần Giờ.
4. Đối với các vật nuôi khác:
   - Đối với đàn dê: Duy tŕ đàn dê ở mức 5.000 con đến năm 2025, tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn, B́nh Chánh.
   - Đối với cá sấu: Duy tŕ tổng đàn khoảng 200.000 con đến năm 2020, tập trung tại quận 9, 12, Thủ Đức, huyện Củ Chi, B́nh Chánh, Cần Giờ.
   - Đồng cỏ chăn nuôi: Tổng diện tích trồng cỏ chăn nuôi đến năm 2020 là 4.160 ha và năm 2025 là 4.300 ha, tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn, B́nh Chánh.
5.Các giải pháp thực hiện:
   5.1. Giải pháp về quy hoạch: Công bố công khai quy hoạch chi tiết vùng khuyến khích chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tập trung tại các huyện, triển khai quy hoạch hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Quy hoạch vùng sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu của thành phố và các tỉnh; phát triển vùng sản xuất nguyên liệu gắn với các cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến công nghiệp; vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh với thị trường tiêu thụ, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.
   5.2. Tổ chức sản xuất gắn với xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm:
   Tổ chức lại sản xuất ngành, hàng theo các chuỗi liên kết theo vùng, nhóm sản phẩm. Tạo mối liên kết dọc gắn kết các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó các Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữ vai tṛ định hướng đặt hàng, tiêu chuẩn nguyên liệu, hỗ trợ sản xuất. Đồng thời, h́nh thành các mối liên kết ngang trong tổ chức sản xuất của từng khâu, từng yếu tố đầu vào, trong đó các hiệp hội, Hợp tác xă, trang trại giữ vai tṛ trung tâm. Phát triển nhanh phương thức trang trại, công nghiệp. Xây dựng hệ thống vệ tinh, nhượng quyền sản xuất, gia công tại các trại ở các trường giáo dưỡng của Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Lao động - Thương binh Xă hội và liên kết với các tỉnh, nhằm cung cấp con giống, tư vấn kỹ thuật…Khuyến khích phát triển dịch vụ chăn nuôi, thú y theo hướng xă hội hóa, huy động các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi.
   5.3. Khoa học, công nghệ: Ưu tiên và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp công nghệ mới để đánh giá tiềm năng di truyền, nhất là công nghệ sinh học, đánh giá khả năng thích nghi của các giống mới. Làm chủ phương pháp BLUP nhằm phục vụ cho công tác kiểm định, chọn lọc, lai tạo để nâng cao năng suất. Nghiên cứu sâu về phương pháp đánh giá chất lượng giống theo phương pháp tiên tiến và sinh học phân tử.
   Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, quy tŕnh chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh pḥng bệnh theo phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp; đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật trong chăn nuôi. Ưu tiên đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác các dự án trại ḅ sữa An Phú - Củ Chi, trại thực nghiệm ḅ sữa công nghệ cao (hợp tác với Israel), các trại heo giống Củ Chi trong giai đoạn 2010 - 2020.
   Áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị dinh dưỡng, hệ số tiêu hóa thức ăn, tăng ṿng quay trong sản xuất; đồng thời nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, nhằm cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm vật nuôi với giá thành hạ, phù hợp với thị hiếu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.
   Bảo tồn và khai thác hợp lư các nguồn gen, giống gốc trong nước; nhập mới các giống có năng suất, chất lượng cao để chọn lọc, thích nghi, cải thiện nguồn gen trong nước và ứng dụng nhanh vào sản xuất.
5.4. Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi:
   Triển khai các cơ chế, chính sách về khuyến khích và hỗ trợ người chăn nuôi, nhằm đẩy nhanh tiến tŕnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, giúp người chăn nuôi nhanh chóng tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, phát triển kinh tế trang trại; Có chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, Hợp tác xă, cá nhân đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lư nước thải, chất thải công nghiệp tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp; đầu tư nghiên cứu giống vật nuôi chất lượng cao; đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa ngành chăn nuôi.
   Thông qua các hoạt động khuyến nông xây dựng mô h́nh chăn nuôi, hỗ trợ vật tư kỹ thuật, quy tŕnh quản lư… phù hợp với yêu cầu sinh trưởng, phát triển của vậy nuôi. Hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô h́nh chăn nuôi trang trại có hiệu quả, bền vững và an toàn sinh học; các mô h́nh HTX, Tổ hợp tác và Câu lạc bộ chăn nuôi tại các xă, để phổ biến các kinh nghiệm, thông tin giá cả thị trường, tiến bộ mới trong chăn nuôi và kư kết hợp đồng trách nhiệm đối với các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
5.5. Xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm:
   Tăng cường cập nhật và quảng bá thông tin về t́nh h́nh chăn nuôi và thị trường các sản phẩm chăn nuôi trong nước và quốc tế. Gắn kết khuyến nông với thị trường, nhằm định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Xây dựng các chuỗi ngành hàng thịt an toàn, có sự kiểm soát từ trang trại đến bàn ăn; h́nh thành mối liên kết giữa người sản xuất với các kênh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ kịp thời, giá cả phù hợp. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản phẩm chăn nuôi được tính trên chất lượng quầy thịt tại các cơ sở giết mổ; Tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng (tăng tỷ lệ sử dụng thịt mát, sản phẩm chế biến…).Hướng dẫn và chứng nhận giống vật nuôi theo các phương pháp tiên tiến; xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm đặc trưng của thành phố, như giống heo hướng nạc, ḅ sữa chất lượng cao; Tổ chức các Hội chợ, Hội thi, Triển lăm giống vật nuôi, nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, người chăn nuôi giới thiệu sản phẩm.
   5.6. Công tác giống: Tổ chức hệ thống tháp giống, chuẩn hóa hệ thống sản xuất và quản lư giống heo. Nhập, giữ thuần và nhân thuần các nhóm giống heo (Yorkshire, Landrace, Duroc, Piétrain, Hampshire). B́nh tuyển và chọn ḍng ḅ sữa có năng suất tốt, thích nghi với điều kiện nóng ẩm của thành phố, phát triển giống ḅ thịt chất lượng cao. Mở rộng chăn nuôi ḅ thịt từ giống ḅ chuyên thịt và đàn bê đực giống sữa, cung cấp nguồn thịt ḅ cho thành phố.
Cơ quan quản lư nhà nước về giống giúp kiểm định, đánh giá con giống bằng phương pháp tiên tiến, hướng dẫn ghép đôi giao phối. H́nh thành trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu đánh giá di truyền giống heo, ḅ sữa.
   Xây dựng các trại giống chất lượng tốt, quy mô lớn; tổ chức đồng bộ và hiệu quả hệ thống sản xuất - cung ứng giống để chuyển giao giống mới đến nông dân nhanh chóng, kịp thời với giá cả hợp lư. Đầu tư xây dựng trang thiết bị pḥng thí nghiệm chuyên sâu về sinh học phân tử. Ứng dụng công nghệ chuyển cấy phôi để chọn lọc và lưu giữ các con giống gia súc cao sản. Khuyến khích thành lập các Hiệp hội sản xuất giống vật nuôi; phối hợp với Viện, Trường, các Doanh nghiệp sản xuất giống tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật nhân giống, trao đổi con giống để hạn chế nhập từ nước ngoài.
   5.7. Kỹ thuật chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng và quản lư đàn tại nông hộ: Hướng dẫn, chuyển giao những kỹ thuật mới về chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng, quản lư và tăng tỷ lệ cơ giới hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh pḥng bệnh và xử lư môi trường. Đối với các trang trại công nghiệp cần áp dụng công nghệ tự động hóa từng khâu và toàn bộ quá tŕnh sản xuất; Chuyển giao quy tŕnh chăn nuôi tạo sản phẩm an toàn. Thiết lập hệ thống theo dơi và quản lư dịch tễ đàn gia súc, thường xuyên cập nhật các dữ liệu về giống, thuốc thú y và dịch bệnh. Khuyến khích các trang trại quản lư nông hộ ứng dụng phần mềm quản lư hiện hành; Sử dụng các loại nguyên liệu đă được kiểm soát, đảm bảo chất lượng. Đối với thức ăn chăn nuôi công nghiệp phải có thương hiệu, bao b́ quy cách theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định.
   Đẩy nhanh tiến độ sử dụng khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi ḅ sữa, kết hợp với việc tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp để giảm giá thành chăn nuôi. Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các Nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cung cấp cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xă chăn nuôi ḅ sữa. Định kỳ, đột xuất lấy mẫu đánh giá sản phẩm chăn nuôi an toàn tại các cơ sở chăn nuôi; tăng cường giám sát chất lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất trên địa bàn.
5.8. Pḥng, chống dịch bệnh:
   Chủ động tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác pḥng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn dịch tễ đàn gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, nhất là những vùng có các cơ sở sản xuất giống và vùng chăn nuôi lớn, tập trung; Áp dụng quy tŕnh chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) đối với các cơ sở chăn nuôi. Đẩy mạnh tỷ lệ tiêm pḥng bắt buộc và có biện pháp loại trừ các cá thể mang trùng đối với các bệnh nguy hiểm, tạo đàn gia súc sạch bệnh.
   Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang bị thiết bị cho kiểm tra thường xuyên các bệnh nguy hiểm, chất lượng sản phẩm chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ưu tiên nghiên cứu và sản xuất các loại vắc xin pḥng bệnh cho gia súc, gia cầm; các bộ kit chẩn đoán nhanh một số bệnh trên gia súc, gia cầm. Phối hợp với các tỉnh trong công tác kiểm soát nguồn gia súc, gia cầm và các sản phẩm chế biến cung cấp cho thành phố.
   5.9. Giết mổ, chế biến: Triển khai Quy hoạch các cơ sở giết mổ, chế biến công nghiệp đảm bảo xử lư môi trường, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; Khuyến khích các cơ sở giết mổ và chế biến thực phẩm hiện đại hóa công nghiệp và đa dạng hóa các mặt hàng thực phẩm chế biến phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Xây dựng cơ sở theo tiêu chuẩn GMP và quản lư chất lượng theo HACCP.
   Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng thay đổi thói quen, tăng tỷ lệ sử dụng thịt mát, sản phẩm chế biến. Xây dựng chuỗi thực phẩm từ cơ sở sản xuất, vận chuyển đến khi đưa vào giết mổ, chế biến, tiêu thụ trên thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bích Nhật (Tổng hợp)

Chính sách khuyến nông
Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM (22/02/2018)
Quyền lợi: Được hướng dẫn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về ATTP, được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thực về quản lư chợ, ATTP; Cán bộ quản lư chợ và một số đại diện thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ được khảo sát thực tế các chợ (trong và ngoài thành phố) để trao đổi kinh nghiệm...
Quy định về quảng cáo, hội thảo phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (06/02/2018)
Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung quảng cáo....
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (06/02/2018)
Nhằm đảm bảo sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam....
Quy định về quản lư chất lượng và đặt tên, nhăn phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (05/02/2018)
Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa....
Quy định về xuất nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (26/01/2018)
Tổ chức, cá nhân có phân bón đă được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu th́ không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này....
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (27/12/2017)
Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lư nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy tŕnh công nghệ. Các công đoạn,...
Quy định về việc khảo nghiệm phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (20/12/2017)
Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học,...
Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (13/12/2017)
Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn pḥng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng kư công nhận phân bón....
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (05/12/2017)
Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 19 /2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (04/12/2017)
Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở....
Có 16 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 16 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG