MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin


Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá rô phi – Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm (Theo Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017)


I. Cơ sở vật chất kỹ thuật
   1. Ao nuôi: Bờ ao không bị ṛ rỉ; độ sâu mực nước tối thiểu 1,5m.
   2. Ao chứa/lắng:  Bờ ao không bị ṛ rỉ; Có diện tích tối thiểu 15% tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở nuôi.
   3. Khu/ao xử lư nước thải, chứa bùn thải: Tách biệt với ao nuôi, ao chứa/lắng; Bờ ao không bị ṛ rỉ; Có diện tích tối thiểu 10% tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở nuôi.
   4. Khu chứa nguyên vật liệu 
   - Có mái che, được ngăn riêng biệt cho từng loại nguyên vật liệu và có biện pháp ngăn chặn côn trùng và động vật gây hại.
   - Thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường sử dụng trong quá tŕnh nuôi được đặt trên kệ hoặc giá treo, cách tường nhà và nền nhà ít nhất 0,3m.
   5. Khu chứa xăng, dầu: Bảo đảm không ṛ rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh.
   6. Nhà vệ sinh tự hoại
   - Tách biệt với ao nuôi. Có lối đi riêng không đi ngang qua khu vực nuôi.
   - Có ṿi nước rửa tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh. Cung cấp đủ nước và giấy vệ sinh. Dụng cụ chứa rác thải nhà vệ sinh có nắp đậy.
   - Nước thải từ nhà vệ sinh được xả qua hệ thống nước thải riêng biệt và không ṛ rỉ ra khu vực xung quanh.
   7. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá tŕnh nuôi
   - Chỉ được dùng chung giữa các ao nuôi sau khi đă vệ sinh sạch sẽ; sau mỗi đợt sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ và phơi khô.
   - Dụng cụ chứa cá không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá tŕnh vận chuyển.
   - Động cơ và thiết bị sử dụng không ṛ rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh.  
II.  Hoạt động nuôi cá rô phi
   1. Ao nuôi:  Không có địch hại (rắn, ếch, nhái...) trong ao; Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số được quy định tại bảng 1 - Phụ lục 1.
   2. Cá giống
   - Kích cỡ cá thả: đạt yêu cầu về chiều dài và khối lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cá rô phi giống.
   - T́nh trạng sức khỏe: Không nhiễm mầm bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. và Aeromonas sp.
   3. Thức ăn
   - Thức ăn công nghiệp sử dụng trong quá tŕnh nuôi phải được phép lưu hành tại Việt Nam, có nhăn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhăn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhăn hàng hóa.
   - Không sử dụng thức ăn ôi thiu, ẩm mốc và hết hạn sử dụng.  
   4. Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường
   - Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường dùng cho việc pḥng, trị bệnh cá, xử lư, cải tạo môi trường phải được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhăn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhăn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhăn hàng hóa.
   - Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường đă hết hạn sử dụng.
   5. Xử lư khi cá nuôi mắc bệnh
   - Không xả nước, chất thải từ ao nuôi có cá mắc bệnh chưa được xử lư hoặc vứt bỏ cá chết, cá mắc bệnh ra môi trường xung quanh.
   -  Sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy cá bị bệnh, phải khử trùng nước trong ao; khử trùng các thiết bị, dụng cụ; xử lý nền đáy và các vật chủ trung gian truyền bệnh trong ao.
   -  Những người tham gia quá trình xử lý ao nuôi, tiêu hủy cá mắc bệnh phải vệ sinh cá nhân sau khi thực hiện.
   6. Thu hoạch
   - Không để nước từ ao thu hoạch cá chảy vào ao đang nuôi khác.
   - Phải tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc nhà sản xuất về thời gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất trước khi thu hoạch cá.
III. Nước thải, chất thải
   1. Nước từ ao xử lư nước thải chỉ được xả ra môi trường xung quanh khi bảo đảm giá trị của các thông số quy định tại bảng 2 – Phụ lục 1.
   2. Không xả nước thải sinh hoạt vào ao nuôi và ao chứa/lắng.
   3. Bùn thải trong quá tŕnh nuôi phải thu gom vào khu/ao chứa bùn thải.
   4. Chất thải trong sinh hoạt và từ hoạt động nuôi cá phải được cho vào thùng chứa có nắp đậy. Thùng chứa không ṛ rỉ và không được đặt trên bờ ao nuôi.
IV. Ghi chép và lưu giữ hồ sơ
   - Ghi chép các thông tin liên quan tới hoạt động nuôi quy định tại Phụ lục 2.
   -  Lập hồ sơ quản lư gồm: tài liệu ghi chép hoạt động nuôi; giấy tờ mua giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường; giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ bán cá thương phẩm. Thời gian lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 1 năm.
V. Quy định về quản lư:
   1. Quy chuẩn này là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân nuôi bán thâm canh và thâm canh cá rô phi trong ao thực hiện để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định.
   2. Quy chuẩn này là cơ sở để các cơ quan quản lư nhà nước kiểm tra, đánh giá và xác nhận cơ sở nuôi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

BN

Chính sách khuyến nông
Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM (22/02/2018)
Quyền lợi: Được hướng dẫn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về ATTP, được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thực về quản lư chợ, ATTP; Cán bộ quản lư chợ và một số đại diện thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ được khảo sát thực tế các chợ (trong và ngoài thành phố) để trao đổi kinh nghiệm...
Quy định về quảng cáo, hội thảo phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (06/02/2018)
Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung quảng cáo....
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (06/02/2018)
Nhằm đảm bảo sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam....
Quy định về quản lư chất lượng và đặt tên, nhăn phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (05/02/2018)
Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa....
Quy định về xuất nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (26/01/2018)
Tổ chức, cá nhân có phân bón đă được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu th́ không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này....
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (27/12/2017)
Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lư nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy tŕnh công nghệ. Các công đoạn,...
Quy định về việc khảo nghiệm phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (20/12/2017)
Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học,...
Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (13/12/2017)
Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn pḥng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng kư công nhận phân bón....
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (05/12/2017)
Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 19 /2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (04/12/2017)
Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở....
Có 16 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 16 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG