MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin


Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá rô phi – Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh  thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm (Theo Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017)


I. Cơ sở vật chất kỹ thuật
   1. Ao nuôi: Bờ ao không bị ṛ rỉ; độ sâu mực nước tối thiểu 1,5m.
   2. Ao chứa/lắng:  Bờ ao không bị ṛ rỉ; Có diện tích tối thiểu 15% tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở nuôi.
   3. Khu/ao xử lư nước thải, chứa bùn thải: Tách biệt với ao nuôi, ao chứa/lắng; Bờ ao không bị ṛ rỉ; Có diện tích tối thiểu 10% tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở nuôi.
   4. Khu chứa nguyên vật liệu 
   - Có mái che, được ngăn riêng biệt cho từng loại nguyên vật liệu và có biện pháp ngăn chặn côn trùng và động vật gây hại.
   - Thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường sử dụng trong quá tŕnh nuôi được đặt trên kệ hoặc giá treo, cách tường nhà và nền nhà ít nhất 0,3m.
   5. Khu chứa xăng, dầu: Bảo đảm không ṛ rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh.
   6. Nhà vệ sinh tự hoại
   - Tách biệt với ao nuôi. Có lối đi riêng không đi ngang qua khu vực nuôi.
   - Có ṿi nước rửa tay bên trong hoặc cạnh nhà vệ sinh. Cung cấp đủ nước và giấy vệ sinh. Dụng cụ chứa rác thải nhà vệ sinh có nắp đậy.
   - Nước thải từ nhà vệ sinh được xả qua hệ thống nước thải riêng biệt và không ṛ rỉ ra khu vực xung quanh.
   7. Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá tŕnh nuôi
   - Chỉ được dùng chung giữa các ao nuôi sau khi đă vệ sinh sạch sẽ; sau mỗi đợt sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ và phơi khô.
   - Dụng cụ chứa cá không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá tŕnh vận chuyển.
   - Động cơ và thiết bị sử dụng không ṛ rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh.  
II.  Hoạt động nuôi cá rô phi
   1. Ao nuôi:  Không có địch hại (rắn, ếch, nhái...) trong ao; Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số được quy định tại bảng 1 - Phụ lục 1.
   2. Cá giống
   - Kích cỡ cá thả: đạt yêu cầu về chiều dài và khối lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cá rô phi giống.
   - T́nh trạng sức khỏe: Không nhiễm mầm bệnh do vi khuẩn Streptococcus sp. và Aeromonas sp.
   3. Thức ăn
   - Thức ăn công nghiệp sử dụng trong quá tŕnh nuôi phải được phép lưu hành tại Việt Nam, có nhăn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhăn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhăn hàng hóa.
   - Không sử dụng thức ăn ôi thiu, ẩm mốc và hết hạn sử dụng.  
   4. Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường
   - Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường dùng cho việc pḥng, trị bệnh cá, xử lư, cải tạo môi trường phải được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhăn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhăn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhăn hàng hóa.
   - Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường đă hết hạn sử dụng.
   5. Xử lư khi cá nuôi mắc bệnh
   - Không xả nước, chất thải từ ao nuôi có cá mắc bệnh chưa được xử lư hoặc vứt bỏ cá chết, cá mắc bệnh ra môi trường xung quanh.
   -  Sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy cá bị bệnh, phải khử trùng nước trong ao; khử trùng các thiết bị, dụng cụ; xử lý nền đáy và các vật chủ trung gian truyền bệnh trong ao.
   -  Những người tham gia quá trình xử lý ao nuôi, tiêu hủy cá mắc bệnh phải vệ sinh cá nhân sau khi thực hiện.
   6. Thu hoạch
   - Không để nước từ ao thu hoạch cá chảy vào ao đang nuôi khác.
   - Phải tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc nhà sản xuất về thời gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất trước khi thu hoạch cá.
III. Nước thải, chất thải
   1. Nước từ ao xử lư nước thải chỉ được xả ra môi trường xung quanh khi bảo đảm giá trị của các thông số quy định tại bảng 2 – Phụ lục 1.
   2. Không xả nước thải sinh hoạt vào ao nuôi và ao chứa/lắng.
   3. Bùn thải trong quá tŕnh nuôi phải thu gom vào khu/ao chứa bùn thải.
   4. Chất thải trong sinh hoạt và từ hoạt động nuôi cá phải được cho vào thùng chứa có nắp đậy. Thùng chứa không ṛ rỉ và không được đặt trên bờ ao nuôi.
IV. Ghi chép và lưu giữ hồ sơ
   - Ghi chép các thông tin liên quan tới hoạt động nuôi quy định tại Phụ lục 2.
   -  Lập hồ sơ quản lư gồm: tài liệu ghi chép hoạt động nuôi; giấy tờ mua giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lư, cải tạo môi trường; giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ bán cá thương phẩm. Thời gian lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 1 năm.
V. Quy định về quản lư:
   1. Quy chuẩn này là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân nuôi bán thâm canh và thâm canh cá rô phi trong ao thực hiện để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm theo quy định.
   2. Quy chuẩn này là cơ sở để các cơ quan quản lư nhà nước kiểm tra, đánh giá và xác nhận cơ sở nuôi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

BN

Chính sách khuyến nông
Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (13/12/2017)
Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn pḥng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng kư công nhận phân bón....
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (05/12/2017)
Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 19 /2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (04/12/2017)
Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở....
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc quản lư thức ăn chăn nuôi, thủy sản (28/11/2017)
Để các tổ chức tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên lănh thổ Việt Nam thực hiện tốt quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động chăn nuôi,...
Tp. Hồ Chí Minh: Phê duyệt đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xă Tân Nhựt – huyện B́nh Chánh giai đoạn 2016 – 2020 (23/11/2017)
Với mục tiêu chung của Thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xă hội theo định hướng xă hội chủ nghĩa từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các h́nh thức tổ chức sản xuất hợp lư,...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về cơ sở vắt sữa và thu gom sữa yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm (Theo Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (17/11/2017)
Động vật được vắt sữa phải là động vật khỏe mạnh, không bị viêm vú. Trong trường hợp con vật mới khỏi bệnh mà có điều trị kháng sinh,...
Quy định một số chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu (Theo Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017) (02/11/2017)
Giống dược liệu địa phương được xem xét bổ sung vào Danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không phải thực hiện khảo nghiệm và công nhận giống mới theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng 2004,...
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá rô phi – Yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm (Theo Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017) (23/10/2017)
Bờ ao không bị ṛ rỉ; Có diện tích tối thiểu 15% tổng diện tích mặt nước nuôi của cơ sở nuôi....
TP. Hồ Chí Minh “Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” (17/10/2017)
Năm 2025: Tổng đàn heo của thành phố là 272.000 con: (Tổng đàn nái sinh sản là 50.000 con, trong đó có 4.000 con giống cụ kỵ (GGP), 48.000 con giống ông bà (GP), 576.000 con giống cha mẹ (PS) và cung ứng cho thị trường thành phố và các tỉnh 11.000.000 con heo giống nuôi thịt thương phẩm;...
Quy định về Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức (Theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP) (13/10/2017)
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lăm hoặc nghiên cứu, làm mẫu phân tích tại các pḥng thử nghiệm lập 01 bộ hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn....
Có 16 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 16 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam ...
 
-Phát huy hiệu quả hợp tác xă nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh...
 
-Lượng giá mô h́nh tŕnh diễn trồng dừa dứa tại Quận 12...
 
-Hội thảo lượng giá mô h́nh lan Dendrobium tại huyện Nhà Bè...
 
-Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức chuyến tham quan học tập các mô h́nh nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng ...
 
-HỘI THẢO VỀ ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀN B̉ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ” NĂM 2017 TẠI HUYỆN HÓC MÔN...
 
-Mô h́nh Hợp tác xă (HTX) - là chủ lực để nông nghiệp phát triển trong nền kinh tế thị trường ...
 
-T́nh h́nh sinh vật hại cây trồng tháng 12 năm 2017 và dự báo tháng 01 năm 2018...
 
-Sự cần thiết của việc đánh giá thể trạng ḅ sữa...
 
-Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG