MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017)


Yêu cầu về vệ sinh và an toàn thực phẩm
1. Nước dùng trong sản xuất
- Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở.
- Nước cho hoạt động giết mổ phải đạt yêu cầu theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT; việc phân tích về các chỉ tiêu vi sinh và lư hóa phải được thực hiện 6 tháng một lần.
- Nước nóng sử dụng để làm lông tại cơ sở giết mổ phải bảo đảm đủ và được duy tŕ từ 600C đến 700C.
2. Nước đá và bảo quản nước đá
   - Chỉ sử dụng nước đá có nguồn gốc rơ ràng; nước trong cơ sở giết mổ sử dụng làm nước đá phải đạt QCVN 01:2009/BYT.
   - Nước đá phải được phân tích về các chỉ tiêu vi sinh và lư hóa 6 tháng một lần; kết quả kiểm tra phải lưu tại cơ sở.
   - Việc vận chuyển, bảo quản nước đá phải đảm bảo không bị vấy nhiễm từ bên ngoài.
3. Động vật được đưa vào giết mổ: phải tuân thủ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT.
4. Nhà vệ sinh: Phải có ít nhất 01 (một) nhà vệ sinh cho 25 người;  Phải có đủ nước, giấy vệ sinh và xà pḥng rửa tay phục vụ vệ sinh cá nhân; duy tŕ nhà vệ sinh trong t́nh trạng hoạt động tốt, thông thoáng, sạch sẽ.
5. Người tham gia giết mổ
   - Phải được tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cấp theo quy định hiện hành cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia giết mổ.
   -  Phải được định kỳ khám lại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không được mắc các bệnh thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe trước khi hành nghề.
   - Phải tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh cá nhân:
   a) Phải mang bảo hộ lao động; bảo hộ lao động phải được cơ sở quy định, đồng bộ và được làm sạch trước và sau mỗi ca giết mổ;
   b) Phải băng bó bằng vật liệu chống thấm đối với những người có vết thương hở;
   c) Duy tŕ vệ sinh cá nhân: sử dụng bảo hộ đúng cách, không đeo nhẫn, đồng hồ khi làm việc;
   d) Không được ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực giết mổ;
   đ) Không được mang thực phẩm, đồ uống vào khu vực giết mổ;
   e) Phải rửa tay bằng xà pḥng trước khi giết mổ, sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với những vật liệu bị ô nhiễm.
   -  Phải đào tạo về quy tŕnh giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y và đối xử nhân đạo với động vật theo quy định của pháp luật thú y cho người tham gia giết mổ.
6. Khách tham quan: Phải mang đầy đủ bảo hộ và tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh và khử trùng của cơ sở; Không cho phép công nhân giết mổ và những người không có nhiệm vụ ra vào cơ sở giết mổ trong thời gian từ lúc sau khi nhập động vật sống cho đến khi giết mổ.
7. Làm sạch và khử trùng khu vực giết mổ: Có quy tŕnh làm sạch và khử trùng bao gồm: danh sách thiết bị, máy móc, các bước và tần suất làm sạch và khử trùng, loại hóa chất, nồng độ hóa chất được sử dụng;  Chỉ sử dụng hóa chất để tẩy rửa, sát trùng theo quy định của Bộ Y tế; sử dụng nồng độ thuốc sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; Có sổ nhật kư theo dơi hoạt động làm sạch và khử trùng; Phải kiểm tra lại t́nh trạng vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ trước khi bắt đầu mỗi ca giết mổ; chỉ bắt đầu sản xuất khi nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ đạt yêu cầu; Sử dụng dụng cụ, thiết bị sau khi làm sạch, khử trùng phải đáp ứng quy định tại mục 1.1. Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.
8. Quản lư chất thải rắn và lỏng
   - Chất thải rắn thông thường:
   a) Có quy tŕnh thu gom chất thải rắn thông thường, quy tŕnh phải quy định tần suất thực hiện để đảm bảo không lưu giữ trong cơ sở giết mổ quá 24 giờ và được xử lư như rác thải sinh hoạt;
   b) Hàng ngày, làm sạch dụng cụ chứa đựng, thu gom lông, biểu b́, phủ tạng, mỡ vụn, chất chứa trong đường tiêu hóa;
   c) Phải quét dọn và xử lư phân, chất thải hàng ngày trong chuồng nhốt giữ động vật.
- Chất thải rắn nguy hại:
   a) Cơ sở giết mổ phải có quy tŕnh thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại; xác gia súc, gia cầm chết do bệnh hay nghi bệnh, các loại thịt, phủ tạng có bệnh tích được đưa vào bao b́ màu vàng, bên ngoài có dán biểu tượng chỉ chất thải nguy hại;
    b) Chủ cơ sở phải lập tức mang chất thải nguy hại đi xử lư theo quy định ngay sau khi có quyết định xử lư của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;
   c) Chất thải rắn nguy hại không được lưu trữ tại cơ sở giết mổ quá 8 giờ;
   d) Chủ cơ sở không tự xử lư‎ được chất thải phải kư hợp đồng với tổ chức được cấp phép hành nghề xử lư chất thải.
   - Chất thải lỏng: a) Hệ thống xử lư nước thải phải đảm bảo để trước khi thải ra môi trường đạt yêu cầu quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT mức độ B (Phụ lục 2); b) Việc xử lư nước thải phải được giám sát định kỳ và lưu giữ hồ sơ theo quy định.
   Yêu cầu đối với hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ: Cơ sở giết mổ phải có quy tŕnh giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm;  Hoạt động giết mổ phải được kiểm soát bởi nhân viên thú y theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT; Việc lấy phủ tạng trên giá treo, giá đỡ theo quy định tại điểm d mục 2.2.2.3. của Quy chuẩn này; phải kiểm soát việc lấy phủ tạng để hạn chế tối đa ô nhiễm vào thân thịt; Hóa chất sử dụng trong cơ sở giết mổ thủy cầm để nhổ lông con phải nằm trong danh mục các chất phụ gia do Bộ Y tế quy định;  Cơ sở giết mổ phải bố trí một người chịu trách nhiệm về vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ hoặc chủ cơ sở phải thành lập và quản lư đội ngũ công nhân giết mổ; báo cáo ngay cho nhân viên thú y và cơ quan liên quan khi phát hiện các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;  Cơ sở giết mổ phải có hồ sơ ghi chép việc kiểm soát hoạt động giết mổ và phải được lưu tại cơ sở giết mổ.
Yêu cầu vệ sinh thú y đối với thân thịt động vật sau giết mổ
   - Yêu cầu về cảm quan: thân thịt phải sạch sẽ, không dính lông, phân và nhiễm các chất bẩn khác; không có những dấu hiệu khác thường và dấu hiệu bệnh tích.
   - Yêu cầu các chỉ tiêu vi sinh vật: đáp ứng quy định tại mục 1.2. Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.
   - Yêu cầu các chỉ tiêu kư sinh trùng: đáp ứng quy định tại mục 1.3. Phụ lục 1 của Quy chuẩn này.
   - Yêu cầu về tần suất kiểm tra: Đối với các chỉ tiêu quy định tại 2.5.1: kiểm tra tất cả các thân thịt sau mỗi ca giết mổ; Đối với các chỉ tiêu quy định tại 2.5.2 và 2.5.3: Thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; Tổ chức chứng nhận hợp quy có thể căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở giết mổ để xác định tần suất lấy mẫu kiểm tra.
   Yêu cầu về hệ thống quản lư chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm: Phải thành lập đội hoặc người chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương tŕnh kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm;  Phải lưu giữ tối thiểu là 3 năm tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan;  Phải thực hiện việc tự kiểm tra chương tŕnh kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm hằng năm.

BN

Chính sách khuyến nông
Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM (22/02/2018)
Quyền lợi: Được hướng dẫn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về ATTP, được tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thực về quản lư chợ, ATTP; Cán bộ quản lư chợ và một số đại diện thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ được khảo sát thực tế các chợ (trong và ngoài thành phố) để trao đổi kinh nghiệm...
Quy định về quảng cáo, hội thảo phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (06/02/2018)
Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo phân bón và được cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xác nhận nội dung quảng cáo....
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (06/02/2018)
Nhằm đảm bảo sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam....
Quy định về quản lư chất lượng và đặt tên, nhăn phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (05/02/2018)
Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa....
Quy định về xuất nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (26/01/2018)
Tổ chức, cá nhân có phân bón đă được công nhận lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu th́ không cần giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này....
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (27/12/2017)
Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lư nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy tŕnh công nghệ. Các công đoạn,...
Quy định về việc khảo nghiệm phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính Phủ (20/12/2017)
Phân bón đơn, phân bón phức hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 4 Nghị định này sử dụng bón rễ mà trong thành phần không bổ sung các chất tăng hiệu suất sử dụng, chất cải tạo đất, vi sinh vật, chất sinh học,...
Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (13/12/2017)
Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn pḥng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng kư công nhận phân bón....
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (05/12/2017)
Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đă ban hành Thông tư số 19 /2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015...
Quy định về kỹ thuật theo QCKT Quốc gia về vệ sinh thú y cơ sở giết mổ động vật tập trung – Tiếp theo (Thông tư số 13/2017/TT-BNN ngày 20.6.2017) (04/12/2017)
Cơ sở giết mổ phải có quy định về giám sát chất lượng nước và bảo tŕ hệ thống cung cấp nước dùng cho hoạt động giết mổ; hồ sơ về kết quả phân tích nước phải được lưu tại cơ sở....
Có 16 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 16 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-TRỒNG PHÁT TÀI BÚP SEN MANG LẠI THU NHẬP CAO...
 
-Vai tṛ của Ca và Mg cho ao nuôi...
 
-Khuyến khích mọi người làm nông nghiệp sạch...
 
-Heo tết ít biến động...
 
-Kết quả thực hiện các chương tŕnh trọng điểm của ngành nông nghiệp ...
 
-Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018...
 
-Mô h́nh tŕnh diễn “Trồng hoa vạn thọ” tại B́nh Chánh...
 
-Quyền lợi, trách nhiệm của chủ thể tham gia và những tiêu chí chủ yếu của mô h́nh chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tp.HCM...
 
-Cần tạo các chuỗi tiêu thụ hiệu quả, giảm chi phí trung gian và chi phí sản xuất...
 
-Bản tin Khuyến nông Thị trường số 02/2018...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG