MENU CHÍNH
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
TỔNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập:
Giám đốc: Ths. Phạm Lâm Chính Văn
 
ĐÂNH GIÁ TRANG WEB
Nội dung trang web có giúp ích ǵ cho bạn không ?
Tốt
Khá
Trung b́nh
 

Số lượt truy cập

 
LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC
 
DIỄN ĐÀN
Chi tiết bản tin

Hỏi:
     Xin cho biết lượng phân bón NPK cần dùng trên một ha đối với Bười , Cam, Vài, Lúa Chôm chôm, nhờ trung tâm khuyến nông hướng dẫn hoặc cố vấn dùm? (hamy@gmail.com)
Đáp: Theo yêu cầu của bạn chúng tôi xin hướng dẫn một số vấn đề phân bón NPK trên một số cây trồng như sau:

Cây bưởi 
     Kỹ thuật bón phân: Tùy theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bưởi, việc bón phân có thể được chia ra các thời kỳ như sau:
     – Thời kỳ cây 1-3 năm tuổi: phân bón được chia làm nhiều đợt để bón cho bưởi. Nếu đă có bón lót phân lân hoặc DAP th́ dùng phân Urea với liều lượng 10-20g ḥa tan trong 10 lít nước để tưới cho một gốc bưởi (1-2 tháng/lần). Khi  cây trên 1 năm tuổi, bón trực tiếp phân vào gốc.
     – Thời kỳ cây bưởi đă cho trái ổn định :có thể chia làm 5 lần bón như sau :
    + Sau thu hoạch:  bón 25% đạm + 25% lân + 10-30 kg hữu cơ/gốc/năm.
    + Bốn tuần trước khi cây ra hoa: bón 25% đạm + 50% lân + 25% kali.
    + Sau khi đậu quả: bón 25% đạm + 25% lân + 25% kali.
    + Giai đoạn quả phát triển: bón 25% đạm + 25% kali.
    + Một tháng trước thu hoạch: bón 25% kali.
    Nên bón bổ sung từ 0,5-1kg phân Ca(NO3)2/cây/năm vào các giai đoạn sau thu họach, trước khi trổ hoa và sau đậu trái. Có thể phun phân bón lá tối đa không quá 3 lần/vụ trái, mỗi lần cách nhau ít nhất 30 ngày. Không phun phân bón lá vào mùa mưa v́ làm cây dễ nhiễm nấm bệnh như Loét, Mốc hồng, Đốm rong.
Bón phân
   Cây mới trồng, bón lót 10kg phân chuồng, 0,5kg phân lân, 0,2kg vôi. Lượng phân bón tuỳ thuộc vào t́nh trạng sinh trưởng của cây:
   - Cây 1 - 3 năm tuổi, bón 1 - 3kg NPK (16-16- 8), 0,5 - 1kg super lân.
   - Cây 4 -6 năm tuổíi, bón 4 -7kg NPK (16 - 16 -8), 0,5 - 1kg super lân.
   - Cây 7 -9 năm tuổi, bón 8 -15kg NPK (16 -16 -8), 0,5 - 1kg super lân.
Cách bón phân như sau:
   - Cây từ 1-3 tuổi nên pha vào nước, tưới định kỳ 1 - 2 lần/tháng.
   - Cây từ năm thứ 3 trở đi, bón 4 lần/năm, bón theo tán cây với lượng phân bón cho mỗi gốc: lần 1, sau khi thu hoạch, bón 10kg phân chuồng kèm 1/3 lượng phân NPK. Lần 2, trước khi ra hoa 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK. Lần 3, sau khi đậu trái 1 tháng, bón 1/3 lượng phân NPK. Lần 4, trước khi thu hoạch 1 - 2 tháng, bón 1 -2kg Kali.                             
Cây cam
Kỹ thuật bón phân
   Tùy vào tuổi của cây, điều kiện tự nhiên, khí hậu mà tiến hành bón phân cho vườn cam có khác nhau. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long các nhà trồng cây ăn quả thường bón:
   Cây 1-3 tuổi bón cho 1 cây: 70-300g ure; 100-300g DAP và 100g clorua kali (KCl).
   Cây 4-6 tuổi bón: 350-450g ure; 450-550g DAP và 250g clorua kali/cây.
   Cây 7-9 tuổi bón: 600-750g ure; 650-850gDAP; 350g clorua kali/cây.
   Cây 10 tuổi bón: 800-1700g ure; 900-1100g DAP, 450g clorua kali/cây.
   Cách bón: Đối với cây 1-2 năm tuổi pha phân hóa học vào nước tưới cho cây. Đối với cây đă cho quả th́ chia làm 4 lần để bón:
   Lần 1: Trước khi ra hoa: bón 1/3 lượng phân đạm.
   Lần 2: sau khi đậu quả 6-8 tuần, bón 1/3 đam và 1//2 kali
   Lần 3: trước khi thu hoạch 1-2 tháng bó 1/2 kali
   Lần 4: sau khi thu hoạch xong, bón toàn bộ phân lân và 1/3 phân đạm. Bón thêm phân hữu cơ với lượng 20kg/cây.
Cây vải thiều
1. Bón phân
1.1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản
•   Thời điểm bón: Hàng năm cần bón thúc cho vải 3 - 4 đợt. Đợt 1 vào tháng 2 để thúc đẩy ra cành mùa xuân; Đợt 2 vào tháng 5 để thúc đẩy ra cành mùa hè. Đợt 3 vào tháng 8 để thúc đẩy ra cành mùa thu. Đợt 4 vào vụ đông (tháng 11) bón supelân và kaliclorua  tăng cường khả năng chống rét cho cây. Trong thời kỳ này cứ cách 1 năm lại bón cơ bản cho cây thêm phân hữu cơ và vôi bột vào tháng 7 và tháng 8.
• Liều lượng bón:  Lượng bón cho cây vải năm thứ nhất là:
   + Đạm U rê:         0,1 - 0,15 kg/ cây        + Lân Supe:   0,3 -  0,5   kg/cây
   + Kalichlorua:        0,1 - 0,15 kg/cây. Chia đều cho các lần bón.
   - Từ những năm sau lượng bón tăng 40 - 60% so với năm trước tuỳ thuộc vào t́nh h́nh sinh trưởng của cây.
   - Lượng bón cho năm bón cơ bản (cách 1 năm bón 1 năm) vào tháng 7 - 8 là:
   + Phân chuồng:         30 - 50 kg/ cây            + Vôi bột:    0,3 - 0,5 kg/cây
• Phương pháp bón phân:
   + Hoà  phân vô cơ với nước phân chuồng ủ kỹ để tưới cho cây cách gốc 15 - 20 cm.
   + Cuốc 3 - 4 hố sâu 5 - 7 cm xung quanh tán, bón phân rồi lấp đất.
   + Rắc xung quanh h́nh chiếu tán cách gốc 15 - 20cm khi trời có mưa rào hoặc tưới nước.
1.2. Giai đoạn kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi
 Tưới nước, làm cỏ
   - Ở thời kỳ cây đang cho quả cần cung cấp đủ nước tưới vào các thời kỳ chính là thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa, thời kỳ quả phát triển.
- Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo h́nh chiếu của tán cây để hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng.
  Bón phân
• Liều lượng và tỷ lệ phân bón:
   Tuỳ theo hiện trạng sinh trưởng của cây, sản lượng quả thu hoạch của năm trước để xác định liều lượng bón cho cây cho thích hợp. Với những cây nhiều năm tuổi (cho năng suất b́nh quân từ 100 kg quả tươi/năm/cây trở lên) th́ có thể bón với lượng như sau: 3 kg Đạm Ure + 2 ml Neb-26 (= 2 lọ 100 ml) + 15 kg NPK (16-16-8+13S) Phú Mỹ + 10 kg Kaliclorua/sào = 360 m2
Lượng phân bón cho ở thời kỳ mang quả tính theo tuổi cây
Tuổi cây Lượng phân bón (kg/sào/năm)
Tuổi cây Lượng phân bón (kg/sào/năm)

Tuổi cây

Lượng phân bón (kg/sào/năm)

Phân chuồng

Đạm ure

Neb-26 (ml)

NPK (16-16-8+13S)

Kaliclorua

4 – 5

30 – 50

0,5

33

2,5

1,7

6 – 7

-

0,9

60

4,5

3,0

8 – 9

-

1,2

80

6,0

4,0

10 – 11

50 – 70

1,5

100

7,5

5,0

12 – 13

-

1,8

120

9,0

6,0

14 – 15

-

2,4

160

12,0

8,0

>15

 -

Hỏi - Đáp

- Xin cho biết các yếu tố thường gây ô nhiễm cho rau, quả cần chú ư trong trồng trọt GAP? (28/11/2017)
Các yếu tố thường gây ô nhiễm cho rau, quả có thể chia thành ba nhóm là nhóm hóa học, nhóm sinh học và nhóm vật lư-cơ giới....
VietGAP trong nuôi trồng thủy sản là ǵ? (02/11/2017)
VietGAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Vietnamese Good Aquaculture Practices” dịch sang tiếng Việt là “Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt Việt Nam”....
Làm thế nào để nhận biết ḅ cái lai Sind đủ tiêu chuẩn để gieo tinh ḅ sữa? (23/10/2017)
Ḅ Vàng không có u, lông vàng hoặc pha đen, thấp, ngắn, bụng to. Tùy theo mức độ pha máu giữa ḅ Vàng với ḅ Sind, ḅ lai Sind có màu lông vàng cánh dán. Đầu dài, trán dô, tai cúp, có u cao vừaphải, yếm thơng nhiều nếp nhăn,...
Tại sao phải áp dụng GAP trong trồng trọt? (23/10/2017)
Trước hết là lợi ích đối với người tiêu dùng: người tiêu dùng là đối tượng được phục vụ, đồng thời cũng là động lực để đề xuất và thúc đẩy thực hiện GAP. Người tiêu dùng trong đó có bản thân ta và gia đ́nh, được hưởng những sản phẩm nông nghiệp ngon lành, sạch sẽ và an toàn,...
Tôi muốn nuôi ḅ thịt. Tôi có thể nuôi ḅ lai Charolais được không? Xin cho hỏi đặc điểm giống ḅ thịt lai Charolais, ḅ lai F1(Charolais x lai Sind) (13/10/2017)
Ḅ Charolais là giống ḅ chuyên thịt nổi tiếng trên thế giới có nguồn gốc ở Pháp. Ḅ có màu lông trắng kem, tuy nhiên cũng có những con có màu vàng tối. Ngoại h́nh ḅ phát triển cân đối, thân rộng, ḿnh dày,...
GAP nhằm đạt được những mục tiêu ǵ? (28/09/2017)
Kiểm soát được các biện pháp đă thực hiện: GAP không dừng lại ở việc hướng dẫn và khuyến cáo mà c̣n nhằm mục tiêu phải kiểm soát được việc thực hiện các biện pháp đó...
GAP đề ra những tiêu chuẩn ǵ về vệ sinh an toàn thực phẩm? (28/09/2017)
Tiêu chuẩn kỹ thuật: tiêu chuẩn kỹ thuật của GAP dựa trên cơ sở, hệ thống các biện pháp quản lư dịch hại tổng hợp (IPM) và quản lư mùa màng tổng hợp (ICM),...
Tôi muốn t́m hiểu về con giống và kỹ thuật nuôi gà Đen Indonesia? (29/08/2017)
Gà đen Indonesia được biết đến như một biểu tượng của sự may mắn của người Indo. Gà đen Indo thuộc nhóm gia cầm quư hiếm, giá cả không hề rẻ có thể đạt đến vài chục triệu đồng/con (có con đạt đến mức giá 2.500 USD).....
Em có nuôi 1 bé thỏ hơn 3 tháng tuổi. Em mới phát hiện bé bị ghẻ ở chân một mảng nhỏ. Vậy cho em hỏi bên ḿnh có tiêm ngừa hay chữa bệnh ghẻ cho thỏ nhà em được không ạ?( (29/08/2017)
Thỏ là loại vật có sức đề kháng yếu, rất nhạy cảm với ngoại cảnh, dễ nhiễm các mầm bệnh và phát triển thành dịch bệnh do các yếu tố của môi trường ngoại cảnh gây nên. Trong chăn nuôi thỏ,....
Tôi muốn nuôi 2 loại cá là cá lóc đầu nhím và cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp th́ tôi có thể mua giống tại địa chỉ nào có uy tín trên địa bàn TP.HCM? (17/08/2017)
Bạn muốn mua cá lóc đầu nhím và cá rô phi đơn tính Đường Nghiệp bạn có thể liên hệ các trại giống sau đây:...
Có 31 trang, [Bắt đầu] << 10 Sau - 1 2 3 4 5 - Trước 10 >> [Tiếp 31 trang]
T̀M KIẾM
MỚI ĐĂNG
-Quy định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam ...
 
-Phát huy hiệu quả hợp tác xă nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh...
 
-Lượng giá mô h́nh tŕnh diễn trồng dừa dứa tại Quận 12...
 
-Hội thảo lượng giá mô h́nh lan Dendrobium tại huyện Nhà Bè...
 
-Khuyến nông TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức chuyến tham quan học tập các mô h́nh nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng ...
 
-HỘI THẢO VỀ ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀN B̉ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ” NĂM 2017 TẠI HUYỆN HÓC MÔN...
 
-Mô h́nh Hợp tác xă (HTX) - là chủ lực để nông nghiệp phát triển trong nền kinh tế thị trường ...
 
-T́nh h́nh sinh vật hại cây trồng tháng 12 năm 2017 và dự báo tháng 01 năm 2018...
 
-Sự cần thiết của việc đánh giá thể trạng ḅ sữa...
 
-Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm...
 
LIÊN KẾT
VIDEO MỚI
-Bệnh chướng hơi dạ cỏ...  Bệnh chướng hơi dạ cỏ
 
-KT nuôi hàu...  KT nuôi hàu
 
-Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại...  Videoclip Kỹ thuật thiết kế chuồng trại
 
-VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn...  VideoClip Kỹ thuật nuôi Lươn
 
-Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương...  Vidieo Clip - Kỹ thuật nuôi Ốc Hương
 
-Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển...  Video clip - Kỹ thuật nuôi cua biển
 
-Video clip - Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1 ...  Kỹ thuật sản xuất cà chua theo hướng tiêu chuẩn VietGAP - Phần 1
 
-Video clip - Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa...  Kỹ thuật chế bánh dinh dưỡng cho ḅ sữa
 
H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG